Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

In & In Education-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+: Με συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

In & In Education-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+: Με συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής-Πρακτικές συμπερίληψης για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής  μαθητών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών-Διάρκεια Προγράμματος 24 μήνες (01.02.2022 – 31.01.2024).

In & In Education-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA220 «In&InEducation»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA220, με τίτλο: «Inclusive education with an intersectional approach, for the school success of girls and boys of migrant origin» και με ακρωνύμιο “In&InEducation” (KA220-SCH-000027661).

Συντονιστής του Προγράμματος είναι o οργανισμός INTERED από την Ισπανία και στην ευρωπαϊκή σύμπραξη λαμβάνουν μέρος, εκτός από την Π.Δ.Ε. Αττικής, οι ακόλουθοι φορείς:

  • CESIE (Ιταλία),
  • KmOp-Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα),
  • UAB – UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (Ισπανία), και
  • emiGRA -Education, Migrations, Childhood/Youth, Gender, within Anthropological Research in the wider context of the Social Sciences (Ισπανία).

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες (01/02/2022 – 31/01/2024).

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΔΕ Αττικής

Βασικός σκοπός του Προγράμματος In&InEducation είναι να προωθήσει πληρέστερες πρακτικές συμπερίληψης, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής  μαθητών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα). Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες προσφύγων/μεταναστών μαθητών και μαθητριών, να συντελέσει στη σχολική επιτυχία και την ενεργητική ένταξή τους σε μια ευρύτερη κοινότητα ίσων δικαιωμάτων.

Η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου (kick off meeting) πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2022. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν οι κύριοι στόχοι του προγράμματος, τα αναμενόμενα υλικά και άυλα πνευματικά προϊόντα, τα οποία θα παραχθούν, η διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και οι τρόποι διάδοσης των αποτελεσμάτων του. Πιο συγκεκριμένα:

Οι εταίροι θα επιχειρήσουν καταρχάς να γνωρίσουν τις πραγματικές ανάγκες των προσφύγων/μεταναστών μαθητών και μαθητριών στις χώρες-εταίρους, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των προσωπικών εμπειριών τους, καθώς  και διακρίσεις που ενδέχεται να βιώνουν. Επιπλέον, θα συλλέξουν μελέτες περίπτωσης, οι οποίες εστιάζονται σε ενθαρρυντικές πρακτικές συμπερίληψης όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στην καθημερινή ζωή, από τις εξής πόλεις: Μαδρίτη και Βαρκελώνη (Ισπανία), Παλέρμο (Ιταλία) και Αθήνα (Ελλάδα).

Στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, συνομολόγησαν να αξιοποιήσουν ένα σύγχρονο εργαλείο έρευνας: τη «διατομεακή προσέγγιση» (intersectional approach). Η διατομεακή προσέγγιση λαμβάνει υπόψη το ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο και αναγνωρίζει τη μοναδική εμπειρία του ατόμου με βάση τη διασταύρωση (intersection) πολλαπλών παραγόντων (π.χ. εθνοτική καταγωγή, ηλικία, φύλο). Το πλεονέκτημα της εν λόγω μεθόδου είναι η πολυπρισματικότητα και η οπτική της ολότητας, καθώς η επιστημονική ανάλυση των διακρίσεων δεν περιορίζεται μόνο στο σχολείο, αλλά διευρύνεται και σε άλλους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο καθώς και των οικογενειών τους.

Το ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ «In&InEducation» εξελίσσεται με επιτυχία.

Τα μέλη της μεσογειακής συνεργασίας αναμένεται μεταξύ άλλων να συνεκπονήσουν:
  • Επιμορφωτικές δράσεις: με αξιοποίηση ενός αλληλεπιδραστικού εργαλείου, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη συμπερίληψη μαθητών και μαθητριών με προσφυγικό/ μεταναστευτικό υπόβαθρο, με πυξίδα τη διατομεακή προσέγγιση.
  • Οπτικοακουστικό υλικό (video): ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεντεύξεις με πρόσφυγες και μετανάστες, άνδρες και γυναίκες, πάνω σε κρίσιμα συμβάντα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, τα οποία μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα In&InEducation υλοποιείται από φορείς, που προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, με κοινό σκοπό την προώθηση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Κοινό όραμα των εταίρων αποτελεί ένα συμπεριληπτικό σχολείο για όλα τα παιδιά σε μια συμπεριληπτική κοινωνία, που πασχίζει για την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δείτε επίσης

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ 2022 ΑΣΠΑΙΤΕ: Από Πέμπτη 14.07 έως και Τετάρτη 24.08.2022 

Η Προκήρυξη 3Κ/2022 για ΦΕΚ: 283 θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΠΔΕ, Δ/νσεις εκπ/σης, Κεντρική υπηρεσία ΥΠΑΙΘ 

Τουρισμός για όλους-αιτήσεις: Από Σάββατο 16 Ιουλίου ανάλογα με το ΑΦΜ-Ερωτήσεις και απαντήσεις

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση