Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-Αρση παραβάσεων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για την απασχόληση του προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-Αρση παραβάσεων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για την απασχόληση του προσωπικού-Επιστροφή καταβληθέντων ποσών-Αρθρο 483 του ν. 4957/2022.

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-Αρση παραβάσεων

Διάταξη στην οποία προβλέπεται αυτοδίκαιη άρση όλων των διοικητικών παραβάσεων της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν επιβληθεί στο Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σε σχέση με την απασχόληση του προσωπικού και επιστροφή των καταβληθέντων ποσών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, περιέχεται στο άρθρο 483 του νόμου 4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις“.

Ακολουθεί η διάταξη

Άρθρο 483

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’ Διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για παραβάσεις της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε σχέση με την απασχόληση του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) αίρονται αυτοδικαίως και ποσά που έχουν αντιστοίχως καταβληθεί επιστρέφονται στο Ι.ΝΕ.Δ.Ι.Β.Ι.Μ.

Στον νόμο 4957/2022 περιλαμβάνονται στα άρθρα 365 έως και 370 οι ακόλουθες ρυθμίσεις για το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Άρθρο 365 Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης –
Τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4115/2013
Άρθρο 366 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4115/2013
Άρθρο 367 Οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης –
Προσθήκη παρ. 7, 8, 9 και 10 στο άρθρο 6 του ν. 4115/2013
Άρθρο 368 Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης –
Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4115/2013
Άρθρο 369 Προσωπικό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Προσθήκη παρ. 3
στο άρθρο 9 του ν. 4115/2013
Άρθρο 370 Εσωτερική διάρθρωση – Οργανωτική δομή του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου

Μάθησης – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4115/2013

Δείτε ακόμη

Νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ: Με τις διατάξεις για νεοδιόριστους, παράταση θητείας Δ/ντών-Νέο Ολοήμερο-Παιδαγ. Επάρκεια

Θέσεις διοικήσεων δημοσίου θα διεκδικούν και απόφοιτοι κολεγίων: Αρθρο 394 του νόμου 4957/2022 

Μετατάξεις σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ ΑΕΙ: Μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 289 του ν. 4957/2022 

Ολοήμερο σχολείο-Νέο Πρόγραμμα: Δημοτικού και Νηπιαγωγείου-άρθρο 371 του ν. 4957/2022 

Προσλήψεις αναπληρωτών-αύξηση πόρων: Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Αρθρο 390 του ν. 4957/2022 

Νεοδιόριστοι-Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης: Ρυθμίσεις στο άρθρο 372 του νόμου 4957/2022 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Τι προβλέπεται στο άρθρο 99 του ν. 4957/2022-Μεταβατική περίοδος 

Παράταση θητείας Διευθυντών σχολείων και Περιφερειακών Διευθυντών-Αρθρα 373 και 375 του νόμου 4957/2022 

Αποκλεισμός διορισμένων από νέο διορισμό στην εκπαίδευση-Αρθρο 389 του νόμου 4957/2022 

ΔΟΑΤΑΠ-Διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων-Περιπτώσεις κατάργησης ατομικής αίτησης-Νόμος 4957/2022 

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έως 31.8.2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση