Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-διάταξη: Αρση παραβάσεων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας-Επιστροφή ποσών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-διάταξη: Αρση παραβάσεων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για την απασχόληση του προσωπικού-Επιστροφή καταβληθέντων ποσών.

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-διάταξη

Διάταξη στην οποία προβλέπεται αυτοδίκαιη άρση όλων των διοικητικών παραβάσεων της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν επιβληθεί στο Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σε σχέση με την απασχόληση του προσωπικού και επιστροφή των καταβληθέντων ποσών στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, περιέχεται στο κατατεθέν στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση  νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις“.

Ακολουθεί η διάταξη

Άρθρο 458

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για παραβάσεις της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε σχέση με την απασχόληση του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4115/2013 (Α΄24) αίρονται αυτοδικαίως και ποσά που έχουν αντιστοίχως καταβληθεί επιστρέφονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Δείτε το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ με όλα τα άρθρα εδώ

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης στα άρθρα 365 έως και 370 οι ακόλουθες ρυθμίσεις για το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Άρθρο 365 Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης –
Τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4115/2013
Άρθρο 366 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4115/2013
Άρθρο 367 Οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης –
Προσθήκη παρ. 7, 8, 9 και 10 στο άρθρο 6 του ν. 4115/2013
Άρθρο 368 Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης –
Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4115/2013
Άρθρο 369 Προσωπικό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Προσθήκη παρ. 3
στο άρθρο 9 του ν. 4115/2013
Άρθρο 370 Εσωτερική διάρθρωση – Οργανωτική δομή του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου

Μάθησης – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4115/2013

Δείτε ακόμη

Παράταση άσκησης καθηκόντων Διευθυντών-Υποδ/ντών σχολείων και θητείας Περιφερειακών Διευθυντών 

Πρόγραμμα νέου Ολοήμερου σχολείου, Δημοτικού και Νηπιαγωγείου 

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ 

Διάταξη ΔΟΑΤΑΠ: Νέα διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού   

Διάταξη-Μεταφορά έδρας ειδικού σχολείου-ΣΜΕΑΕ σε άλλο Δήμο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας 

Διάταξη-Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας-Πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου 

Πριν φύγετε

Τελικοί Πίνακες Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση