Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού-Θέσεις εργασίας: Ψυχολόγοι-Κ.Λ-Λογοθ/τής-Εργοθ/τής-Ειδ. Παιδαγωγός-Ψυχίατροι-Διοικ. Προσωπικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού-Θέσεις εργασίας: Ψυχολόγοι-Κ.Λ-Λογοθεραπευτής-Εργοθεραπευτής-Ειδικός Παιδαγωγός-Ψυχίατροι-Διοικητικό Προσωπικό.

Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού-Θέσεις εργασίας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (ΔΨΥΚΠ), καλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Πολυκλαδική Ομάδα (ΠΟ), του Κέντρου Ημέρας (ΚΗ) του ΙΥΠ στην Αττική, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, για τις κάτωθι ειδικότητες:

 • Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων
 • Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων
 • Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού/ής Λειτουργού
 • Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτή/ριας
 • Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπευτή/ριας
 • Μία (1) θέση ΠΕ Ειδικού/ής Παιδαγωγού
 • Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών προς κάλυψη θέσης Διοικητικού Προσωπικού

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στις 17/07/2023 στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΥΠ (www.ich.gr), στην ιστοσελίδα της ΔΨΥΚΠ (www.ich-mhsw.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να παρέχονται μέσω των τηλεφώνων: 2107715791 και 2107793648 (10:00 – 14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ich_dos@otenet.gr και info@ich-mhsw.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της ΠΟ του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: institutech@ich.gr, έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης, ήτοι έως και την 01/08/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 , τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΥΠ
 2. ΚΑΡΤΕΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΥΠ
 3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, στο οποίο απαιτείται να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικών κ.ά.). Τα σχετικά αποδεικτικά των ανωτέρω δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με το Τμήμα Δ΄ της παρούσας Πρόσκλησης.
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΥΠ

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης ΕΔΩ 

Δείτε επίσης

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στο Υπουργείο Παιδείας: Ενιαία αντιμετώπιση προσχολικής αγωγής 

ΑΔΕΔΥ-νέο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων: Ανθρακες ο «θησαυρός» 

Πιερρακάκης για αξιολόγηση-νομοθετικές πρωτοβουλίες-ειδική αγωγή-AEI-επιλογή σχολείων- άρθρο 16

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση