“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Integrated master: Ερώτηση στη Βουλή 15 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Integrated master: Ερώτηση στη Βουλή 15 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Integrated master

Mε Ερώτηση στη Βουλή 15 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

Το υπουργείο Παιδείας να διορθώσει άμεσα το πρόβλημα που δημιούργησε σε βάρος των αποφοίτων σε Ιόνιο & Ιωάννινα

Την άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ζητούν 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ερώτηση που κατέθεσαν στην αρμόδια υπουργό Νίκη Κεραμέως, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης με επικεφαλής την αναπλ. τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη, τονίζουν πως το υπουργείο Παιδείας δεν έχει ακολουθήσει τις προβλεπόμενες -σύμφωνα με το ν. 4485/2017- διαδικασίες γνωμοδότησης και δημοσίευσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, σε βάρος των αποφοίτων των συγκεκριμένων τμημάτων.

Ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων και των παραλήψεων, οι απόφοιτοι των εν λόγω τμημάτων αναμένεται να υπο-μοριοδοτηθούν και να αδικηθούν κατά την εξέταση της υποψηφιότητάς τους για προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στη γενική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προκηρύξεις του 1ΕΓ και 2ΕΓ/2019 του ΑΣΕΠ, οι οποίες μοριοδοτούν το integrated master ισότιμα με τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: Άμεση απονομή του ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου & Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 [1] προβλέπεται η δυνατότητα απονομής «ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου» (integrated master – επίπεδο 7 του Εθνικού & Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων) σε τμήματα ΑΕΙ με πρόγραμμα σπουδών που διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου ΑΕΙ -ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος- απευθύνει αίτημα στον/ην υπουργό Παιδείας, ο/η οποίος/α εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη έπειτα από γνωμοδότηση του ΕΣΕΚΑΑΔ και της ΑΔΙΠ.

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη συνεδρίασή της στις 16 Ιουλίου 2019, ενέκρινε την από 9 Μαΐου 2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών σχετικά με την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων του ν. 4485/2017 για τη χορήγηση του integrated master στους αποφοίτους.

Στη συνέχεια, απηύθυνε το σχετικό αίτημα στο υπουργείο Παιδείας (5 Αυγούστου 2019). Ωστόσο, το υπουργείο δεν έχει ακόμη ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες [2] περί γνωμοδότησης και δημοσίευσης σε ΦΕΚ της διαπιστωτικής πράξης για το συγκεκριμένο τμήμα.

 Αντίστοιχα, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, δίχως να έχει λάβει γνωμοδότηση και χωρίς να έχει δημοσιευτεί η σχετική διαπιστωτική πράξη απόδοσης integrated master στους αποφοίτους.

Σημειώνεται πως τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ [3] και του ΑΠΘ [4], επίσης πενταετούς διάρκειας φοίτησης, έχουν λάβει την εν λόγω διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η πρόσφατη έκδοση των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, προβλέπει τη μοριοδότηση του integrated master ισότιμα με τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους [5].

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει οριστεί στις 3 Φεβρουαρίου 2020.

Συνεπώς, η μη-έγκαιρη γνωμοδότηση και δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης, θα έχει ως αποτέλεσμα την ελλειπή μοριοδότηση των αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και την άνιση μεταχείριση μεταξύ των αποφοίτων των εν λόγω πανεπιστημίων και των αποφοίτων των αντίστοιχων τμημάτων σε ΕΚΠΑ και ΑΠΘ.

Λαμβάνοντας υπόψη πως:

 

  1. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του integrated master.
  2. Οι διαδικασίες γνωμοδότησης και δημοσίευσης της διαπιστωτικής απόφασης σε ΦΕΚ έχουν καθυστερήσει με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας.
  3. Οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων τμημάτων αναμένεται να υπο-μοριοδοτηθούν και τελικά να αδικηθούν όσον αφορά την υποψηφιότητά τους στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση.
  4. Η ΑΔΙΠ δεν είναι σε θέση να γνωμοδοτήσει, καθώς η υπουργός Παιδείας δεν έχει υπογράψει τον ορισμό του νεοκλεγέντος μέλους του ΔΣ και σύμφωνα με το νόμο, η αρχή δεν μπορεί να συνεδριάσει.
      Ερωτάται η αρμόδιος υπουργός:
  1. Για ποιον λόγο έχει καθυστερήσει η γνωμοδότηση και η δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης στα αιτήματα των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;
  2. Γιατί η ΑΔΙΠ δεν έχει πλήρες διορισμένο ΔΣ ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να επιτελέσει το έργο της;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα που έχει προκύψει με τους αποφοίτους των συγκεκριμένων τμημάτων, δεδομένου ότι η προκήρυξη έχει καταληκτική ημερομηνία τις 3 Φεβρουαρίου 2020;
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Τζούφη Μερόπη

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Γκιόλας Ιωάννης

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Μπουρνούς Ιωάννης

Σκούφα Ελισάβετ

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 [1] ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017

[2] Ν. 4485/2017, άρθρο 46, παρ. 2

[3] Απόφαση 141926/Ζ1 του υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (07-09-2018)

[4] Απόφαση 68811/Ζ1 του υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (06-05-2019)

[5] Κεφάλαιο Γ, κριτήρια κατάταξης Α4 & Α5 των προκηρύξεων 1ΓΕ & 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ

 Δείτε επίσης

Δηλώσεις Κεραμέως από Ουάσινγκτον: Στόχος η Ελλάδα να καταστεί διεθνές κέντρο εκπαίδευσης
Τζούφη στο Larissanet: Η Κυβέρνηση προχωρά στο ξήλωμα της μεταρρύθμισης
Αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑ: Αιτήσεις έως 31 Μαρτίου 2020 
Παράταση αιτήσεων φοιτητών ΕΚΟ: Eως Παρασκευή 10-1-2020 
3 Ελληνικά και 3 Κυπριακά Πανεπιστήμια στα πιο «πράσινα» παγκοσμίως
Κεραμέως στις ΗΠΑ: Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα κλάδου ΠΕ78: Τι θα γίνει με τους Κοινωνιολόγους; Ερώτηση στη Βουλή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση