Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπερωρίες στο Υπουργείο Παιδείας για Προκηρύξεις ΑΣΕΠ, προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπερωρίες στο Υπουργείο Παιδείας για Προκηρύξεις ΑΣΕΠ, προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών – Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης από 30 υπαλλήλους.

Υπερωρίες στο Υπουργείο Παιδείας

Σε συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης από τριάντα (30) υπαλλήλους της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2022 και έως 120 ωρών ανά υπάλληλο σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, προέβη το ΥΠΑΙΘ με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Μαρία Δόκου.

Ως ανάγκες της υπηρεσίας περιγράφονται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη διενέργειας του συνόλου των ενεργειών για το διορισμό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών, για την άμεση κάλυψη των κενών των σχολικών μονάδων και την εύρυθμη λειτουργία τους, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, αλλά και η συνδρομή του ΑΣΕΠ αναφορικά με την έκδοση των νέων προκήρυξεων διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπ/κών γενικής εκπ/σης και η υποβολή ανάρτησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων της εν λόγω διαδικασίας στο ΟΠΣΥΔ.

Αναλυτικά η Απόφαση

Μαρούσι 09 -02-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 15063/Ε1

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων εκπ/κών της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου από την έκδοση της παρούσας και έως 30-06-2023»

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από τριάντα (30) υπαλλήλους της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, από την έκδοση της παρούσας έως και 30-06-2023 και έως 120 ώρες ανά υπάλληλο για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου και προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας που δημιουργούνται κυρίως από:

1. Την ανάγκη προσλήψεων εκπ/κού προσωπικού ΠΕ και ΔΕ για την κάλυψη κενών που δημιουργούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος.

2. Την ανάγκη διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ: Α. για την έκδοση της νέας προκήρυξης διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπ/κών γενικής εκπ/σης, Β. για την υποβολή ανάρτηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων της εν λόγω διαδικασίας στο ΟΠΣΥΔ και την καταχώρισή του στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να μοριοδοτηθούν.

3. Την ανάγκη διενέργειας του συνόλου των ενεργειών για το διορισμό και την πρόσληψη εκπ/κών, για την άμεση κάλυψη των κενών των σχολικών μονάδων και την εύρυθμη λειτουργία τους, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους.

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ-διαγωνισμός: Τροποποίηση αποφάσεων διαδικασίας επιλογής προσωπικού-παγίων μερών Προκηρύξεων 

Το χρονοδιάγραμμα Προκηρύξεων γενικής εκπαίδευσης από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ Α. Παπαϊωάννου 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση