Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπεύθυνοι ενεργειακής απόδοσης σχολείων: Τι ισχύει για τους Διευθυντές | Γνωμοδότηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπεύθυνοι ενεργειακής απόδοσης σχολείων: Τι ισχύσει για τους Διευθυντές σύμφωνα με Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ.

Υπεύθυνοι ενεργειακής απόδοσης σχολείων

Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων δεν μπορούν να οριστούν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ως Διοικητικά Υπεύθυνοι Ενεργειακής Απόδοσης των Σχολικών Μονάδων, κατά την άποψη της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ κας Μαρίας Τσίπρα.

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει σύμφωνα με Γνωμοδότηση επί του θέματος που κοινοποίησε και μετά από παράθεση σχετικών διατάξεων αλλά και εκ του γεγονότος, ότι οι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν ανήκουν οργανικά στους Οικείους ΟΤΑ, οι οποίοι και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, που συνδέονται με την συντήρηση και την λειτουργία των σχολικών κτηρίων

Οπως μάλιστα επισημαίνει “τούτο ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι κατά το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν προβλέπονται ρητά αρμοδιότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των σχολικών κτηρίων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οικείων ΟΤΑ”.

Αναφορικά με τον “Υπεύθυνο Ενεργειακής Απόδοσης”

Με την κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022) “Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα” προβλέφθηκε μεταξύ άλλων “Άρθρο 5 Διοικητικός Υπεύθυνος Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα του άρθρου 1 ορίζονται ένας ή περισσότεροι Διοικητικά Υπεύθυνοι. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο”.

Η Νομική Σύμβουλος της ΔΟΕ παρέθεσε τις ακόλουθες διατάξεις:

  • Το άρ. 94 του ν.3582/2010.
  • Το άρ. 27 της υπ’ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων” (ΦΕΚ Β 1340/2002).

Δείτε ολόκληρη τη Γνωμοδότηση ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Γνωμοδότηση για τρίμηνη άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές από τη Νομική Σύμβουλο της ΔΟΕ 

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Ωράριο εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Ειδικά σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Αναρρωτικές άδειες: Ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης σε υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση