Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπηρεσία πιστοποίησης Γλωσσομάθειας ΥΠΑΙΘ: Αθέμιτος ανταγωνισμός από την μη σύστασή της-Ερώτηση στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπηρεσία πιστοποίησης Γλωσσομάθειας ΥΠΑΙΘ: Αθέμιτος ανταγωνισμός από την μη σύστασή της-Ερώτηση στη Βουλή από 32 Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για την έκδοση πιστοποιητικών που αποκτώνται κατόπιν εξέτασης σε τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες αλλά και πιστοποιητικά που αποκτώνται κατόπιν εξέτασης σε δύο γλωσσικές δεξιότητες.

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσαν 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Bουλευτή Νότιας Αθήνας κας Ραλλίας Χρηστίδου και θέμα: “Παροχή ισότιμων πτυχίων γλωσσομάθειας μέσω εξετάσεων σε διαφορετικό αριθμό δεξιοτήτων”.

Οι Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν: ​​

Η πιστοποίηση γλωσσομάθειας στη χώρα μας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 3149/2003 και από το Π.Δ 146/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Π.Δ. 116/2006.

Στο τελευταίο αυτό άρθρο

ο τότε νομοθέτης προέβλεψε μεταβατικό χρονικό διάστημα “μέχρι τον καθορισμό των πιστοποιημένων φορέων από την αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων….”.

Δυστυχώς, 15 χρόνια μετά,

η αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης εξακολουθεί να μην υφίσταται, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να αναπτύσσεται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επαγγελματιών στο χώρο εκμάθησης των ξένων γλωσσών και να εκδίδονται πιστοποιητικά που αποκτώνται κατόπιν εξέτασης σε τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες αλλά και πιστοποιητικά που αποκτώνται κατόπιν εξέτασης σε δύο γλωσσικές δεξιότητες.

Τα πιστοποιητικά αυτά,

παρά το προφανές διαφορετικό τους επίπεδο δυσκολίας, θεωρούνται όλα ισότιμα με το θεσμοθετημένο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1, για την απόκτηση του οποίου ρητώς προβλέπεται επιτυχής εξέταση και στις τέσσερις δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου).

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Πότε θα υπάρξει συγκρότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων;

Θα υπάρξει ρύθμιση στο νομικό πλαίσιο ώστε η πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 από ιδιωτικούς φορείς να αποκτάται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης σε τέσσερις δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, όπως ακριβώς προβλέπεται για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας;

_______________

Να υπενθυμίσουμε πως το ΑΣΕΠ

στην πρόσφατη έκθεσή του επισημαίνει πως έως σήμερα δεν του παρέχεται η αρμοδιότητα ουσιαστικής εκτίμησης τίτλων που αποδεικνύουν γνώση ξένης γλώσσας και απλά εφαρμόζει τις διατάξεις του Προσοντολογίου  σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της γλωσσομάθειας και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζει άλλες γλώσσες πλην των συγκεκριμένων.

Μάλιστα αναφέρεται στην έκθεση πως

προβλέπεται οι αποδεκτοί τίτλοι η πιστοποιητικά γλωσσομάθειας να καθορισθούν από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας. ο οποίος, όμως, δεν έχει συσταθεί.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

_______________

Δείτε το πλήρες κείμενο της Ερώτησης
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: “Παροχή ισότιμων πτυχίων γλωσσομάθειας μέσω εξετάσεων σε διαφορετικό αριθμό δεξιοτήτων”

Η πιστοποίηση γλωσσομάθειας στη χώρα μας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 3149/2003 και από το Π.Δ 146/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Π.Δ. 116/2006.

Στο τελευταίο αυτό άρθρο

ο τότε νομοθέτης προέβλεψε μεταβατικό χρονικό διάστημα «μέχρι τον καθορισμό των πιστοποιημένων φορέων από την αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων….».

Δυστυχώς,

15 χρόνια μετά, η αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης εξακολουθεί να μην υφίσταται, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να αναπτύσσεται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επαγγελματιών στο χώρο εκμάθησης των ξένων γλωσσών και να εκδίδονται πιστοποιητικά που αποκτώνται κατόπιν εξέτασης σε τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες αλλά και πιστοποιητικά που αποκτώνται κατόπιν εξέτασης σε δύο γλωσσικές δεξιότητες.

Τα πιστοποιητικά αυτά,

παρά το προφανές διαφορετικό τους επίπεδο δυσκολίας, θεωρούνται όλα ισότιμα με το θεσμοθετημένο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1, για την απόκτηση του οποίου ρητώς προβλέπεται επιτυχής εξέταση και στις τέσσερις δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου).

Επειδή

η παροχή ισότιμων πτυχίων γλωσσομάθειας μέσω εξετάσεων σε διαφορετικό αριθμό δεξιοτήτων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών

Επειδή

δεν είναι δυνατόν πτυχία γλωσσομάθειας που έχουν αποκτηθεί μέσω εξετάσεων σε δυο δεξιότητες να θεωρούνται ισότιμα με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1, για την απόκτηση του οποίου ρητώς προβλέπονται εξετάσεις σε τέσσερις δεξιότητες.

Επειδή

τα πτυχία γλωσσομάθειας, ανεξάρτητα μέσω ποιων εξετάσεων αποκτήθηκαν, αποτελούν μοριοδοτούμενο προσόν σχεδόν σε όλες τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα (άρθρο 28, Π.Δ. 50/2001) αλλά και για την υπηρεσιακή εξέλιξη όσων εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες.

Επειδή

δεν είναι δυνατόν μεταβατικές διατάξεις που προβλέφθηκαν από Προεδρικό Διάταγμα το 2006 να εξακολουθούν να υφίστανται 15 χρόνια αργότερα, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί.

Επειδή,

στις 26-2-2021, 19 Βουλευτές και Βουλεύτριες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν αναφορά προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας αναφορικά με τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας αλλά το μεν Υπουργείο Εσωτερικών υπέδειξε ως αρμόδιο να απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας, το δε Υπουργείο Παιδείας δεν απάντησε ποτέ, επιδεικνύοντας περιφρόνηση προς τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες ελέγχου.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1) Πότε θα υπάρξει συγκρότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων;

2) Θα υπάρξει ρύθμιση στο νομικό πλαίσιο ώστε η πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 από ιδιωτικούς φορείς να αποκτάται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης σε τέσσερις δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, όπως ακριβώς προβλέπεται για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας;

Δείτε σχετικά

ΑΣΕΠ για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Δεν παρέχεται αρμοδιότητα για ουσιαστική εκτίμηση τίτλων
Εκθεση ΑΣΕΠ 2020: Ολα τα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές προκηρύξεις
ΑΣΕΠ-ειδική μοριοδότηση εμπειρίας συμβασιούχων: Για 3 λόγους πρέπει να καταργηθεί
ΑΣΕΠ-μοριοδότηση πτυχιών ΙΕΚ και ΕΠΑΛ: Ποια νομοθετική ρύθμιση προτείνει για να πάψουν οι διαμαρτυρίες

Πριν φύγετε

 Εκπαιδευτικοί με σκλήρυνση κατά πλάκας και μεσογειακή αναιμία: Να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση