Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπηρεσίες προσβασιμότητας στην εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπηρεσίες προσβασιμότητας στην εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ-Για ποιο λόγο συμπεριλήφθηκε το σχετικό πεδίο στην αίτηση.

Υπηρεσίες προσβασιμότητας στην εισαγωγική επιμόρφωση

Σχετικά με τον όρο “υπηρεσίες προσβασιμότητας” που περιλαμβάνεται στην αίτηση για το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 96 ωρών (24 ώρες σύγχρονη και 72 ώρες ασύγχρονη) “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” για μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠΕΒΠ  για το σχολικό έτος 2022-2023 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), η απάντηση της ομάδας υποστήριξης (helpdesk) της πράξης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ είναι η εξής:

Με τον όρο “υπηρεσίες προσβασιμότητας” (που περιλαμβάνεται στην αίτηση) εννοούμε τη βοήθεια που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός με αναπηρία π.χ. ένας κωφός ή βαρήκοος εκπαιδευτικός ή ένας τυφλός εκπαιδευτικός. Εμείς έχουμε συμπεριλάβει και αυτό το πεδίο, γιατί μας ενδιαφέρει να μάθουμε κυρίως ποιοι και πόσοι χρειάζονται υπηρεσίας νοηματικής διερμηνείας για να δούμε αν είμαστε σε θέση να τις παρέχουμε.

Με εκτίμηση

Η ομάδα υποστήριξης της πράξης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ MIS 5070654

Το Κέντρο Υποστήριξης Κέντρο Υποστήριξης (helpdesk) Ι.Ε.Π. 

Υπενθυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης θα ξεκινήσει την 1η εβδομάδα του Φεβρουαρίου και προβλέπεται να το παρακολουθήσουν νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Διάρκεια επιμόρφωσης

Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 έως 12 εβδομάδες, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος ανά τμήμα.

Αιτήσεις

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Δείτε τα Θεματικά Πεδία και τα  Διδακτικά Αντικείμενα αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Εισαγωγική επιμόρφωση-νέα Απόφαση: Χρόνος υποβολής αιτήσεων, διάρκεια, υπόχρεοι παρακολούθησης 

Αίτηση εισαγωγικής επιμόρφωσης: Αλλαγές στην πλατφόρμα 

Αίτηση εισαγωγικής επιμόρφωσης: Ποια βαθμίδα εκπαίδευσης δηλώνουν οι εργαζόμενοι σε ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ 

Αιτήσεις εισαγωγικής επιμόρφωσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων: Διευκρινίσεις από τους αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ 

Αιτήσεις εισαγωγικής επιμόρφωσης από Παρασκευή 23.12.2022 έως Πέμπτη 19.01.2023 

Πριν φύγετε

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός-στατιστικά: Μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής με 107.957 αιτήσεις στην 2ΓΕ/2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση