Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποχρεωτική εντός 2ετίας από τον διορισμό η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια; Τι απαντά το Υπ. Παιδείας και το ΙΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποχρεωτική εντός 2ετίας από τον διορισμό η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια; Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ – Ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό Μ. Μαγιολαδίτη. 

Υποχρεωτική εντός 2ετίας από τον διορισμό η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια;

Σχετικά με τα ερωτήματα του εκπαιδευτικού και διαχειριστή της εκπαιδευτικής ομάδας στο f.b “Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης), Μάριου Μαγιολαδίτη, τα οποία είχαν να κάνουν με την πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας σε όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται μόνιμοι και δεν τη διαθέτουν, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του άρθρου 62 παρ. 6 του ν. 4589/2019 ότι πρέπει να αποκτήσουν την εν λόγω πιστοποίηση εντός 2 ετών από την ημερομηνία διορισμού τους. (“Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους”), το ΥΠΑΙΘΑ απάντησε ότι ο νόμος δεν ορίζει τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης (εντός της 2-ετίας από το διορισμό) και το ΙΕΠ ότι μέσω της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης επιμορφώθηκαν το 2023 οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και θα προκηρυχθεί εκ νέου Εισαγωγική Επιμόρφωση, η οποία είναι υποχρεωτική για τους νεοδιόριστους.

Ακολουθεί η σχετική ενημέρωση του Μάριου Μαγιολαδίτη

Σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στο διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού: Νόμος 4589/2019, άρθρο 62, παράγραφος 6 6.

Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διοριστούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.

Στην αρχή απευθύνθηκα στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ & ΔΕ του Υπ. Παιδείας όπου έλαβα απάντηση ότι “ο νόμος δεν ορίζει τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης (εντός της 2-ετίας από το διορισμό).”

Στη συνέχεια απευθύνθηκα στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) όπου έλαβα την απάντηση ότι “προς το παρόν το ΙΕΠ δεν διεξάγει επιμορφώσεις για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Εντούτοις, μέσω της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης επιμορφώθηκαν το 2023 οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Θα προκηρυχθεί εκ νέου Εισαγωγική Επιμόρφωση, η οποία είναι υποχρεωτική για τους νεοδιόριστους, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ακριβείς ημερομηνίες.”

Δείτε σχετικά

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας σε όσους διορίζονται και δεν τη διαθέτουν – Τι απαντά το Υπ. Παιδείας

Δείτε επίσης

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης 

Οδηγίες για αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για μετάταξη-απόσπαση εκπαιδευτικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση