Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υπόμνημα για νομοσχέδιο σχολικής βίας από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπόμνημα για νομοσχέδιο σχολικής βίας από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: Kριτική επί συγκεκριμένων άρθρων του σχεδίου νόμου “Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή”.

Υπόμνημα για νομοσχέδιο σχολικής βίας

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη σχολική βία με τίτλο “Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή”, ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής κατέθεσε Υπόμνημα, προωθώντας την κριτική επί συγκεκριμένων άρθρων, επισημαίνοντας παραλείψεις που εμπεριέχονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο και διαμαρτυρόμενος εντόνως για την τακτική του Υπουργείου Παιδείας να νομοθετεί και να αποφασίζει για σοβαρά ζητήματα της Παιδείας χωρίς δημόσιο διάλογο με τους ίδιους τους λειτουργούς της Παιδείας, καθώς και τους αντίστοιχους συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς.

Ακολουθεί το Υπόμνημα

Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΣΕΕΠΕΑ) Αττικής 

Αθήνα, 03-03-2023

Αρ. Πρωτ.: 03

Προς: -Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως -Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζ. Μακρή -Γ. Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘ, κ. Α.  Κόπτση -Προϊστάμενο Διεύθυνσης ΕΑΕ, κ. Ι. Μπουσδούνη

Κοινοποίηση: -Τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Θέμα: «Υπόμνημα του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής σχετικά με το κατατεθέν σχέδιο νόμου: Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Γ. Γραμματέα,

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως ο πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας ο οποίος εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τις Ε.Δ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή», καταθέτει υπόμνημα, προωθώντας την κριτική επί συγκεκριμένων άρθρων, όπως επισημάνθηκαν στη διαβούλευση που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, από το Ινστιτούτο Μελετών και Έρευνας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ).

Το παρόν υπόμνημα αποσκοπεί, έστω και την ύστατη ώρα, να επισημάνει παραλείψεις που εμπεριέχονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Πριν, όμως, αναφερθούμε αναλυτικά στις επισημάνσεις, επιθυμούμε να διαμαρτυρηθούμε εντόνως για την απαράδεκτη τακτική του Υπουργείου να νομοθετεί και να αποφασίζει για σοβαρά ζητήματα της Παιδείας χωρίς δημόσιο διάλογο με τους ίδιους τους λειτουργούς της Παιδείας, καθώς και τους αντίστοιχους συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς.

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής καταγγέλλει τη  μη συμπερίληψη της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου, που εκπροσωπεί πανελλαδικά το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στην ακρόαση των φορέων κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.  Επισημαίνουμε, ότι η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής δεν δύναται να πραγματοποιείται με αποκλεισμούς και διακρίσεις, ειδικά μάλιστα όταν η Ομοσπονδία, το επιστημονικό της όργανο ΙΜΕΓΕΕ, καθώς και οι Περιφερειακοί της σύλλογοι, όπως είναι και ο σύλλογός μας, αποτελούνται από μέλη με πολυετή εμπειρία και επιστημονική γνώση για το οικείο θέμα.

Συγκεκριμένα στη διαβούλευση έχουν κατατεθεί τα εξής:

  • Άρθρο 3, ακολουθεί μεν τις επιστημονικές κατευθύνσεις, καθώς σχεδιάζεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ωστόσο δεν ορίζονται οι προδιαγραφές για την υλοποίηση των αξόνων, οι οποίοι αναφέρονται απλώς θεωρητικά. Ειδικότερα για την πρόληψη, είναι αναγκαία η διεπιστημονική συνεργασία για την ανάπτυξη δράσεων, προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού. Τα παραπάνω χρειάζεται να αναπτύσσονται και υλοποιούνται στο σχολικό πλαίσιο, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, από ειδικότητες υποστήριξης (ΕΕΠ-ΕΒΠ).
  • Άρθρο 6, για την «Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα» εντοπίζεται η αναγκαιότητα πληροφοριακού εγγραμματισμού σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), καθώς επίσης οι γνώσεις για τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος αδυναμίας πρόσβασης μέρους των πληθυσμιακών ομάδων της εκάστοτε εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Άρθρο 7 οι υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών στη σχολική μονάδα, δεν μπορεί να ορίζονται μόνο δύο εκπαιδευτικοί (Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και ένας (1) εκπαιδευτικός που ορίζεται από εκείνον για τον σκοπό αυτό (πρωτοβάθμια) ή ένας (1) Σύμβουλος Σχολικής Ζωής που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών (δευτεροβάθμια). Δηλαδή μόνο εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν την πρωταρχική ευθύνη ανίχνευσης και προτεραιοποίησης άρα και έναν ρόλο για τον οποίο δεν είναι επιστημονικά καταρτισμένοι και οποιαδήποτε επιμόρφωση σε περιοδική βάση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ειδίκευση των ειδικοτήτων ΕΕΠ.  Η πρόληψη, η ανίχνευση και η παρέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών, καθώς και διαχείρισης κρίσεων. Έτσι, το ΕΕΠ μπορεί να εμπλέκει τους γονείς και την κοινότητα και για αυτό είναι απαραίτητοι σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο και βαθμίδα.
  • Άρθρο 10 που αφορά τις ομάδες δράσης, οι οποίες βρίσκονται στη δεύτερη γραμμή αναφορών, ενώ σε αυτές προβλέπεται η συμπερίληψη κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου, οι οποίοι πρέπει να προέρχονται από τις σχολικές μονάδες, δεν πρέπει να καλύπτεται η έλλειψή τους με την διάθεσή τους από τα αντίστοιχα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
  • Άρθρο 13, στην οριζόμενη επιστημονική επιτροπή, αποτελεί μεγάλη παράβλεψη η απόκλιση επίσημων επιστημονικών φορέων της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το Ινστιτούτο Μελετών και Έρευνας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), και αντί αυτών έχουν προστεθεί «προσωπικότητες» οι οποίες δεν αναφέρονται ως προς την ιδιότητά τους και την εμπειρία τους στα σοβαρά ζητήματα

 

Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται, πως το νομοσχέδιο ενέχει εξ’ αρχής πολλά προβληματικά σημεία, τα οποία παρά τις βελτιώσεις και προσθαφαιρέσεις που εντοπίσαμε μετά το πέρας της διαβούλευσης, δεν εξαλείφονται. Παραμένουν υπεύθυνοι αποδέκτες των ηλεκτρονικών αναφορών των περιστατικών εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αφενός θα επιφορτιστούν με επιπλέον αρμοδιότητες στον ήδη απαιτητικό παιδαγωγικό τους ρόλο,  αφετέρου, μέσω νόμου, θα οδηγηθούν σε αντιποίηση επαγγελματικών καθηκόντων που προβλέπονται στο καθηκοντολόγιο των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Παράλληλα, το νομοσχέδιο συνεχίζει να επιχειρεί και στην ομάδα δράσης που δρα ύστερα από τους εκπαιδευτικούς – αποδέκτες, να «καλύψει»  την έλλειψη ενός Σχολικού Δικτύου Υποστήριξης, όπως περιγράφεται στο υπ’ αριθμόν 55/27-12-2022 υπόμνημα – Ψήφισμα Ολομέλειας Προέδρων Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, με δανειζόμενο προσωπικό από τα ήδη υπερφορτωμένα ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης).

Το Σχολικό Δίκτυο Υποστήριξης θα μπορούσε να υλοποιεί δράσεις πρόληψης και διαχείρισης, ανάλογα με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που εμπεριέχει. Στόχοι όπως η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού, καθώς κι άλλων ζητημάτων μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με σταθερή διεπιστημονική ομάδα. Συνεπώς, εκτιμάμε πως αν διορθωθούν τα παραπάνω σημεία του νομοσχεδίου κι όλα τα σχολεία αποκτήσουν το απαραίτητο Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, τότε μπορούν να υλοποιηθούν έμπρακτα η προαγωγή ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και  η ολιστική υποστήριξη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                      Η Γενική Γραμματέας

Χατζηδρόσου Δέσποινα                Καστρίτη Ασημίνα- Ευγενία

Δείτε σχετικά

ΙΜΕΓΕΕ-σχολική βία: Προτάσεις επί συγκεκριμένων άρθρων του νομοσχεδίου “Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή” 

Αναβλήθηκε η ακρόαση Φορέων για το ν/σ σχολικής βίας-Τριήμερο πένθος για το τραγικό συμβάν στα Τέμπη 

Το νομοσχέδιο αντιμετώπισης σχολικής βίας και εκφοβισμού κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση 

Κεραμέως-Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί: Τι απάντησε στη Βουλή για την αναλογία ένας ανά πέντε σχολεία

Νέες ρυθμίσεις παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας προς ψήφιση στη Βουλή 

Νομοσχέδιο για σχολικό εκφοβισμό: Που εμπλέκονται τα ΚΕΔΑΣΥ και οι ΕΔΥ-Παράθεση διατάξεων 

Πριν φύγετε

Κεραμέως για διορισμούς 2023: Εχουμε ζητήσει όπως κάθε χρόνο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση