Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων: Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων-Ξεκίνησαν να αναρτώνται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων: Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων – Ξεκίνησαν να αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων

Ξεκίνησαν να αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης* (παρατίθενται ακολούθως) της χώρας, οι Πράξεις των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, με τους Τελικούς (Αναπροσαρμοσμένους) Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Ορισμένες εκ των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτούν τους Τελικούς (Αναπροσαρμοσμένους) Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων και στη Διαύγεια.

Το Χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΙΘ:

– Ακολούθως θα ξεκινήσει η προετοιμασία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων μοριοδότησης με την καταμέτρηση των μονάδων στα συμπληρωθέντα από τους υποψήφιους πεδία.

– Η διαδικασία μοριοδότησης αναμένεται να περατωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2023, ώστε να ακολουθήσουν οι ενστάσεις των υποψηφίων επί των Προσωρινών Πινάκων.

– Η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων αναμένεται να περατωθεί περί τα τέλη Μαρτίου 2023.

Δείτε επίσης

Επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων: Τα ΦΕΚ των Υπ. Αποφάσεων με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

____________________
*Ιστοσελίδες Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπ/σης
Ιστοσελίδες Β/θμιας Εκπ/σης

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση