Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια: H Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια: H Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων – Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με το έργο της επιτροπής.

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Στη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%, προχώρησαν οι Υπουργοί ΠΑΙΘΑ και Υγείας με την υπ. αριθ. πρωτ. Φ.153/33613/A5 Κοινή Απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2204/11-4-2023.

Η συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%, έχει ως ακολούθως:

Α:

1. ΦΡΥΣΙΡΑ ΕΛΕΝΗ, Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

3. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

4. ΦΡΟΓΟΥΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Διευθύντρια Καρδιολογίας ΕΣΥ, Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

5. ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Αιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Π.Γ.Ν.Θ «ΑΧΕΠΑ».

7. ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».

8. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

9. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Διευθυντής ΕΣΥ Νευρολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

10. ΤΖΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

11. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωτής Πρόεδρος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου, ορίζεται ο ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β: Έργο της Επιτροπής θα είναι:

1) Η εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των αρμοδίων Νοσοκομείων της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 358), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Φ.153/146145/ Α5/2019 (Β’ 3557), Φ.153/147462/Α5/2022 (Β’ 6069 και διορθ. σφάλμ. Β’6701) και Φ.153/138134/Α5/2023 (Β’ 6861) όμοιες.

2) Η εξέταση τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων προς τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα κρίνονται εφόσον συνοδεύονται με επαρκή αιτιολογία.

Γ. Τα αιτήματα θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή από τις γραμματείες των επταμελών επιτροπών με συνημμένα την Απόφαση απόρριψης βάσει της οποίας γίνεται η ένσταση και τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δ. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα των υποψηφίων να ζητά σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία αν το κρίνει αναγκαίο.

Ε. Η Επιτροπή μπορεί να απευθύνεται σε ειδικούς εισηγητές για γνωμοδότηση δια μέσου της Διοικούσας Επιτροπής του Κε.Σ.Υ. ΣΤ. Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής θα υποβάλλονται για περαιτέρω έγκριση στην Διοικούσα Επιτροπή του Κε.Σ.Υ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, υπάλληλος της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με αναπληρώτρια την ΚΑΜΟΛΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ομοίως.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η θητεία της Επιτροπής, άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και λήγει στις 31 Ιουλίου 2024.

Δείτε επίσης

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 2024-25 

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών ΕΠΑΛ 2024 και τα εξεταζόμενα μαθήματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Οδηγίες για την προετοιμασία Πανελλαδικών ΕΠΑΛ 2024: Θα διεξαχθούν από 30.05 μέχρι και 17.06.2024 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2024: ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-Ειδικών και Μουσικών μαθημάτων-ΤΕΦΑΑ 

Οδηγίες για την προετοιμασία Πανελλαδικών 2024 ΓΕΛ: Αυστηρότητα για το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής 

Δείτε ακόμη

Παρακολούθηση ύλης μαθημάτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Λυκείου ΕΑΕ που εξετάζονται και πανελλαδικά | Εγγραφο 

Παρακολούθηση και συντονισμός ύλης ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ πανελλαδικώς εξεταζ. μαθημάτων Γ΄ τάξης 2023-24 

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη-Τράπεζα Θεμάτων 2023-24: Ολες οι Αποφάσεις για το ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Λύκειο ΕΝΕΕΓΥΛ 

Πριν φύγετε

Οδηγίες για αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για μετάταξη-απόσπαση εκπαιδευτικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση