Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ισχύς πινάκων ΑΣΕΠ: Διετία και στην πρώτη εφαρμογή του νόμου 4589/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ισχύς πινάκων ΑΣΕΠ: Εφαρμόζεται η πάγια ρύθμιση περί διετούς ισχύος των πινάκων και για την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4589/2029 – Διάταξη στο πολυνομοσχέδιο.

Ισχύς πινάκων ΑΣΕΠ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, το οποίο κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή, μεταξύ άλλων,
καταργείται η κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη τριετούς ισχύος των πρώτων πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα συνταχθούν βάσει του ν. 4589/2019 και προβλέπεται η εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης περί διετούς ισχύος των πινάκων και για την πρώτη εφαρμογή του νόμου.
Καταργείται, με άλλα λόγια, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, έτσι ώστε η πάγια ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν. 4589/2019 να ισχύσει και για τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, που θα καταρτιστούν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4589/2019.
Συνεδρίαση Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) τη Δευτέρα 01.06.2020
Να υπενθυμίσουμε πως η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) της Βουλής θα συνεδριάσει την Δευτέρα 01.06.2020 στις 12:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”.
Εισηγητές του νομοσχεδίου από πλευράς Κυβέρνησης θα είναι ο Βουλευτής κος Ιωάννης Ανδριανός και από πλευράς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Βουλευτής κος Νικόλαος Φίλης.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Αιτιολογική Εκθεση επί του άρθρου 64-“Καταργούμενες διατάξεις”-του νομοσχεδίου, αναφέρει σχετικά:

“Μεταξύ των διατάξεων που καταργούνται περιλαμβάνεται η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, έτσι ώστε η πάγια ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν.454589/2019 να ισχύσει και για τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, που θα καταρτιστούν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4589/2019.

Καταργείται, με τον τρόπο αυτό, η κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη τριετούς ισχύος των πρώτων πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα συνταχθούν βάσει του ν. 4589/2019 και προβλέπεται η εφαρμογή της πάγιας ρύθμισης περί διετούς ισχύος των πινάκων και για την πρώτη εφαρμογή του νόμου.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχύτερη συμπερίληψη νέων εκπαιδευτικών στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και η ταχύτερη προσμέτρηση των νέων ακαδημαϊκών προσόντων, προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί”.

 Δείτε σχετικά

Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις: Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Μόνιμοι διορισμοί-προσλήψεις αναπληρωτών: Διατάξεις στο νομοσχέδιο για το 2020-21
Διάθεση αναπληρωτών παράλληλης στήριξης: Διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
Σύμβουλος σχολικής ζωής αντί Εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης

Πριν φύγετε

Αδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση