Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κάλυψη θέσεων σε Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ: Τι απάντησε το Υπ. Παιδείας στη διαμαρτυρία της Ενωσης Βιβλιοθηκονόμων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κάλυψη θέσεων σε Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ: Τι απάντησε το Υπ. Παιδείας στη Βουλή στη διαμαρτυρία της Ενωσης Βιβλιοθηκονόμων σε Ερώτηση της Βουλευτή κας Σοφίας Ασημακοπούλου.

Κάλυψη θέσεων σε Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ

Απαντήθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ η Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Ασημακοπούλου Σοφία – Χάιδω, σχετικά με την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Βιβλιοθηκονόμων και Αρχειονόμων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπου η Βουλευτής αναφερόμενη σε επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ), ρωτούσε το ΥΠΑΙΘΑ αν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι δημόσιες βιβλιοθήκες να στελεχώνονται, κατά βάση και κατά προτεραιότητα, από επαρκές αριθμητικά επιστημονικό προσωπικό βιβλιοθηκονόμων, αν θα καλύψει τις κενές θέσεις εργασίας στις δημόσιες βιβλιοθήκες και στα Αρχεία του Κράτους με πτυχιούχους βιβλιοθηκονόμους και επιστήμονες πληροφόρησης και αν θα λάβει υπόψη του το ότι, υπάρχει πλήθος ανέργων βιβλιοθηκονόμων και αρχειονόμων, ώστε να μεριμνήσει να δρομολογηθεί η στελέχωση των δημόσιων βιβλιοθηκών και των δημόσιων Υπηρεσιών Αρχείων από εξειδικευμένους βιβλιοθηκονόμους/επιστήμονες πληροφόρησης και αρχειονόμους.

Δείτε αναλυτικά την Ερώτηση ΕΔΩ

____________________________________

Το ΥΠΑΙΘΑ στην απάντησή του αναφέρει πως: 

Α. Με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού.

Β. Μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) έχουν μεταταχθεί υπάλληλοι με τους κύκλους κινητικότητας των ετών 2019, 2020 και 2021.

Γ. Μετατάχθηκαν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 36 υπάλληλοι.

Δ. Αποσπάστηκαν εκπαιδευτικοί.

Ε. Αποκαταστάθηκαν οργανικές θέσεις καίριων κλάδων.

ΣΤ. Καταβάλλεται προσπάθεια για κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό, μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων.

Αναλυτικά

Α. Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ)

1. Η Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με την αρ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφασή της ενέκρινε συνολικά την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

α) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 8 θέσεων κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 6 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,

β) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 10 θέσεων κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων και 2 θέσεων κλάδου ΤΕ Ταξινόμων και

γ) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 4 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων τελεί υπό εξέλιξη.

Επίσης, με την υπ’ αρίθμ. 50/4-1-2021 Πράξη της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

α) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 4 θέσεων κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 3 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,

β) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 5 θέσεων κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων και

γ) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 1 θέσης κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων.

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων τελεί υπό εξέλιξη.

2. Περαιτέρω, με την υπ’ αρίθμ. 31/27-9-2022 Πράξη της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

α) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες 3 θέσεων κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 4 θέσεων κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και

β) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 6 θέσεων κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων τελεί υπό εξέλιξη.

Β. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) 

Μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) έχουν μεταταχθεί με τους κύκλους κινητικότητας των ετών 2019, 2020 και 2021:

α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με τις αρ.83448/Γ4/1-7-2020 (Γ’1137), 82079/Γ4/29-6-2020 (Γ’1134), 108543/Γ4/6-9-2021 (Γ’2184) και 71971/Γ4/10-6-2022 (Γ’1498) Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ, 18 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 1 υπάλληλος στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 9 υπάλληλοι στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες με τις αρ.86066/Γ4/6-7-2020 (Γ’1167), 87140/Γ4/7-7-2020 (Γ’1214), 88170/Γ4/8-7-20220 (Γ’1215), 20335/Γ4/22-2-2021 (Γ’444), 108543/Γ4/6-9-2021 (Γ’2184) και 71971/Γ4/10- 6-2022 (Γ’1498) Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ, 45 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 3 υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και 7 υπάλληλοι στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.

γ) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους με τις αριθμ.Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.182/571/23-2-2021 (Γ’649), Δ3/Α/Φ6/σχ.1433/2842/10-8-202 (Γ’1850), Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.1566/3117/9-9-2021 (Γ’2220) και Δ3/Α/Φ.6/ΣΧ.1412/2605/28-6-2022 (Γ’1637) αποφάσεις 8 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων εκ των οποίων 1 υπάλληλος στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων στο Τμήμα ΓΑΚ Σερρών

Γ. Μετατάξεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Με τις αριθμ.81474/Γ4/23-5-2019 (Γ’916), 75148/Γ4/14-5-2019 (Γ’916), Δ3/Α/Φ.7/ΣΧ.635/2469/3-8- 2020 (Γ’1307) και Δ3/Α/Φ7/σχ.1907/3827/1-11-2021 (Γ’2821) αποφάσεις έχουν μεταταχθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 36 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, εκ των οποίων 6 υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων και 1 υπάλληλος κλάδου ΤΕ Ταξινόμων.

Δ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Επικουρικά, στο πλαίσιο των ετήσιων αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ, αποσπάστηκαν για το σχολικό έτος 2023-2024 εκατόν δεκατρείς (113) εκπαιδευτικοί στην Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, εκατόν δεκατρείς (113) εκπαιδευτικοί στις Δημοσιές Βιβλιοθήκες και εκατόν σαράντα ένας (141) εκπαιδευτικοί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Ε. Αποκατάσταση οργανικών θέσεων καίριων κλάδων

Διευκρινίζεται ότι με την έκδοση του ν. 4610/2019 (Α’ 70), με τις διατάξεις του οποίου ορίζεται η νέα οργανωτική δομή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αποκαταστάθηκαν οργανικές θέσεις καίριων κλάδων για τη λειτουργία τους, όπως οι θέσεις των ΠΕ Αρχειονόμων, οι οποίες είχαν καταργηθεί αυτοδίκαια σε εφαρμογή του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

ΣΤ. Προσπάθεια για στελέχωση μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων

Με γνώμονα την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και των Γενικών Αρχείων του Κράτους καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό, ιδίως των βασικών επιστημονικών κλάδων ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και ΠΕ Αρχειονόμων, μέσω μόνιμων διορισμών και μετατάξεων.

Δείτε επίσης

Εγκύκλιοι λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών: Προστέθηκε και η “Επέτειος του Πολυτεχνείου” 

Μιχαηλίδου για κενά στη Βουλή: Αρχές Οκτωβρίου περνάμε στη Β Φάση-Ναι στα “Ανοιχτά δεδομένα” για τα κενά 

 Δόμνα Μιχαηλίδου για επίδομα ενοικίου αναπληρωτών και κενά στα σχολεία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση