Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κάλυψη κενών θέσεων προς διορισμό-Δικαίωση αιτήσεων θεραπείας ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εγγραφο ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κάλυψη κενών θέσεων προς διορισμό-Δικαίωση αιτήσεων θεραπείας ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εγγραφο ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κάλυψη κενών θέσεων-Δικαίωση αιτήσεων θεραπείας

Αθήνα, 27/08/2020

Αρ. Πρωτ.: 37

Προς:

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη

– Τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα

-Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου

– Την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος

Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π  κα. Ν. Φυτουράκη

ΘΕΜΑ: «Επίσημο ερώτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τη διενέργεια κάλυψης των κενών θέσεων προς διορισμό ύστερα από άρνηση των υποψηφίων καθώς και για την αποκατάσταση των διορισθέντων συναδέλφων ύστερα από δικαίωση των αιτήσεων θεραπείας από το ΑΣΕΠ»

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..

Με το παρόν αίτημα

και προκειμένου να ενημερωθούμε επίσημα από σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για την πορεία των παρατάσεων ανάληψης θέσης διορισμού από συναδέλφους, καθώς και για τον ακριβή αριθμό των θέσεων διορισμού που τελικά δεν είχαν αποδέκτη.

Επίσης,

ζητάμε να ενημερωθούμε άμεσα για το αν προτίθεσθε να καλύψετε τα εναπομείναντα οργανικά κενά στους κλάδους που δόθηκαν για διορισμό και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Επιπλέον,

ζητάμε να μας ενημερώσετε για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αποκατάστασης των διορισθέντων συναδέλφων ύστερα από δικαίωση των αιτήσεων θεραπείας από το ΑΣΕΠ.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε πως η Ομοσπονδία θα σταθεί στο πλευρό όλων των συναδέλφων. Καμία θέση που δόθηκε για διορισμό δεν πρέπει να εκλείψει!

Καλούμε το Υπουργείο

να μεριμνήσει προκειμένου να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις από τις 1041 που δόθηκαν κανονικά για διορισμό από τους κλάδους ΕΕΠ- ΕΒΠ στην Ειδική Εκπαίδευση, όπως εκείνες είχαν αποφασιστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 197948/Ε1 περί καθορισμού κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.4589/2019 (ΦΕΚ13Α’) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ζητάμε

τη  διάθεση άλλου κενού για τη χιλιοστή τεσσαρακοστή πρώτη θέση για την οποία ενημερωθήκαμε ως διάθεση εκ των υστέρων και δεν υπήρχε αντίστοιχος προσοντούχος αποδέκτης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                        Η Γ. Γραμματέας

Γεωργία Μπουλμέτη               Δέσποινα Χατζηδρόσου

Δείτε επίσης

ΦΕΚ διορισμού ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τους διορισμούς-αλλαγές λόγω αποδοχής αιτήσεων θεραπείας από ΑΣΕΠ
Αναμορφωμένοι Πίνακες 1ΕΑ-2ΕΑ ΑΣΕΠ μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Αίτημα παράτασης προθεσμίας τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Αδεια ανατροφής σε νεοδιόριστο εκπαιδευτικό-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση