“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ειδική Αγωγή», με βάση την αριθμ. 92027/Β7/22.7.2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1597/11.8.2008/τ.Β΄).

Από πότε λειτουργεί

Από το ακαδ. έτος 2014-2015 λειτούργησε αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή», με βάση την αριθμ. 194678/Ζ1/2.12.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3333/11.12.2014/τ.Β΄), τις διατάξεις του ν. 3685 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.8.2008) και τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό που εγκρίθηκε από την Γ.Σ.Ε.Σ. (90η/21.12.2016) του Τμήματος.

Από το ακαδ. έτος 2019- 2020 λειτουργεί αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή», με βάση το ΦΕΚ 4337/1.10.2018/τ.Β΄, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.

είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών διαφορετικών ειδικοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής.

Μετά το πέρας των σπουδών τους επιδιώκεται οι απόφοιτοι να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστημονικά και ικανοί να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στο χώρο της Ειδικής Αγωγής.

Δείτε επίσης

Λίστα Συνάφειας Μεταπτυχιακών: Νέες προσθήκες με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό οι απόφοιτοι:

α) να έχουν επαρκή θεωρητική κατάρτιση σχετικά με την ειδική αγωγή, τις πολιτικές και πρακτικές στο χώρο της ειδικής αγωγής και της ένταξης, τα διαφορετικά είδη αναπηριών, αλλά και γνώση των σύγχρονων τάσεων, προοπτικών και ερευνητικών πορισμάτων σε σχέση με τα παραπάνω πεδία,

β) να αναπτύξουν δεξιότητες διαφοροποίησης, τροποποίησης και προσαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος, των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, της οργάνωσης της τάξης, του εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, καθώς επίσης και των διαδικασιών εκπαιδευτικής αξιολόγησης,

γ) να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

όπως και με τον σχεδιασμό κατάλληλης υποστήριξης και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

δ) να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης, εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

καθώς και παρέμβασης για την άμβλυνση των πρακτικών περιθωριοποίησης και μισαναπηρισμού εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Η συνέχεια στο ΦΕΚ

ΦΕΚ B 1439 – 24.04.2019 Σελίδες 16 (17195 – 17210)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση