Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ Υπουργείου Υγείας και του ΙΕΚ ΕΚΑΒ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ Υπουργείου Υγείας και του ΙΕΚ ΕΚΑΒ – Σε σαράντα οκτώ (48) Νοσοκομεία θα λειτουργήσουν ΔΙΕΚ του ν. 4763/2020, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας – ΦΕΚ.

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ Υπουργείου Υγείας

Με την υπ. αριθμ. Γ6α/ΓΠ. 7037 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4445/22-8-2022 έχουμε τον Κανονισμό λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.

Σε σαράντα οκτώ (48) Νοσοκομεία θα λειτουργήσουν Δ.Ι.Ε.Κ του ν. 4763/2020, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

Η ισχύς της παρούσας ΚΥΑ αρχίζει από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2022 – 2023.

Έκαστο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, αποτελεί παράρτημα του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.

Το εκπαιδευτικό έτος στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό:

α) Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

β) Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και λήγει την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους.

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Δ.Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Διαρκεί κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Δείτε το ΦΕΚ Β 4445/22-8-2022

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Κανονισμός λειτουργίας Ιδιωτικών ΙΕΚ 

Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Οδηγός κατάρτισης ΙΕΚ | ΦΕΚ 

Δείτε ακόμη

ΦΕΚ: Σχολικές μονάδες νέου ολοήμερου σχολείου 

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το 2017 έως σήμερα ανά κλάδο, δομή, περιοχή-Και η Α Φάση 4ετίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση