Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ: Το ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ: Το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), διάρκειας δύο εξαμήνων, το  οργανώνει και το υλοποιεί η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ: Το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Κανονισμός λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ).

Ως γνωστόν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), διάρκειας δύο εξαμήνων, το  οργανώνει και το υλοποιεί η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Το Πρόγραμμα επιβλέπει επιστημονικά το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τι είναι το ΕΠΠΑΙΚ

Το ΕΠΠΑΙΚ, κατά την ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι  ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης και διαδέχθηκε το πρόγραμμα της ΠΑΤΕΣ (Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής) της ΣΕΛΕΤΕ.

Επίσης, όπως διαβάζουμε στην Απόφαση με αριθμό 22/31-5-2019, “το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι μια ενιαία, ανοιχτή και μη τυποποιημένη διαδικασία” και

“Προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες για τη δόμηση ενός σύγχρονου μαθησιακού, μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, με κατάλληλη αξιοποίηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων”.

Που πραγματοποιείται

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε δώδεκα πόλεις (12) της Ελλάδας και έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας, εκπαιδευτικοί και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί,  κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης – Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα – ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει 16 Αρθρα και 6 Παραρτήματα

Αρθρα


Άρθρο 1
Γενικό πλαίσιο
Άρθρο 2
Θεσμικό πλαίσιο
Άρθρο 3
Εισαγωγή σπουδαστών
3.1 Τρόπος επιλογής σπουδαστών
3.2 Πόλεις Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3.3 Χρηματοδότηση Προγράμματος
3.4 Υποβολή αίτησης εισαγωγής στο Πρόγραμμα
3.5 Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση
3.6 Αποτελέσματα κλήρωσης – Ενημέρωση
Άρθρο 4
Εγγραφές σπουδαστών
4.1 Αρχική εγγραφή
4.2 Ανανέωση εγγραφής
4.3 Δικαίωμα μετεγγραφής σπουδαστών
Άρθρο 5
Κανονισμός σπουδών – Εκπαιδευτικό πλαίσιο
5.1 Φοίτηση – Παρακολούθηση – Διαγραφή
5.2 Διάρκεια Προγράμματος
5.3 Μαθήματα – Πρόγραμμα
5.4 Μεθοδολογία διδασκαλίας
5.5 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
5.6 Βιβλία και Εκπαιδευτικό Υλικό
5.7 Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.)
5.9 Πτυχιακή εργασία
5.10 Αξιολόγηση των σπουδαστών
5.11 Αξιολόγηση των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων
5.12 Αξιολόγηση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.)
5.13 Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας
Άρθρο 6
Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας
Άρθρο 7
Καταβολή διδάκτρων
Άρθρο 8
Απαγορεύσεις – Κυρώσεις
Άρθρο 9
Αξιολόγηση Προγράμματος – Διασφάλιση ποιότητας
Άρθρο 10
Οργάνωση και Διοικητική λειτουργία
Άρθρο 11
Διδάσκοντες Θεωρητικών-Εργαστηριακών Μαθημάτων – Επόπτες Π.Α.Δ.
Άρθρο 12
Πρόσθετο έργο μελών προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Άρθρο 13
Πρόσθετο Επιστημονικό, Διοικητικό, Τεχνικό και λοιπό προσωπικό – Ειδικό επιστημονικό προσωπικό
Άρθρο 14
Χορηγούμενος Τίτλος

Άρθρο 15
Τηρούμενα Βιβλία –Έκδοση βεβαιώσεων Προγράμματος
Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις

Παραρτήματα

Παράρτημα 1: Διοικητική Δομή Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
Παράρτημα 2: Γνωστικά αντικείμενα
Παράρτημα 3: Υποχρεώσεις Π.Α.Δ.
Παράρτημα 4: Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας
Παράρτημα 5: Χορηγούμενος Τίτλος
Παράρτημα 6: Περιγράμματα μαθημάτων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
Περίγραμμα μαθήματος: Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας
Περίγραμμα μαθήματος: Διδακτική Μεθοδολογία
Περίγραμμα μαθήματος: Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Περίγραμμα μαθήματος: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Περίγραμμα μαθήματος: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
Περίγραμμα μαθήματος: Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα
Περίγραμμα μαθήματος: Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Περίγραμμα μαθήματος: Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ
Περίγραμμα μαθήματος: Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Περίγραμμα μαθήματος: Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός
Περίγραμμα μαθήματος: Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τον Κανονισμό Λειτουργίας

Δείτε ακόμη:

ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ: Πρόσκληση για φοίτηση στα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2019-20

Αναπληρωτές ΟΑΕΔ: Διαδικασία πρόσληψης – Καθορισμός κλάδων | ΦΕΚ

Αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕ σε πτυχία ΠΕ: Διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την πρότασή του

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

1 Σχόλιο

  1. ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ σε

    Καλησπέρα σας, μετά από ενημέρωσή μου από τη Β΄/θμια, μπορώ να αποκτήσω εκπαιδευτική επάρκεια είτε από τον ΑΣΠΑΙΤΕ είτε από ΑΕΙ της χώρας μας, αρκεί το πρόγραμμα να είναι ετήσιο. Μήπως γνωρίζετε σε ποια ΑΕΙ θα μπορούσα να απευθυνθώ, καθώς αυτά που έχω ήδη υπόψιν μου αναφέρονται σε συγκεκριμένες σχολές(θεωρητικές) ή σε δικά τους τμήματα αποκλειστικά; Ρωτάω σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να έχει εναλλακτική πέραν της ΑΣΠΑΙΤΕ.
    Σας ευχαριστώ

Γράψτε μία απάντηση