Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΦΕΚ: Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ-Υποδείγματα Αιτήσεων και Διοικητικών Εγγράφων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΦΕΚ: Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ-Υποδείγματα Αιτήσεων και Διοικητικών Εγγράφων-Κατηγορίες αιτημάτων-Εργο των υγειονομικών επιτροπών.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-5074 Β/2-11-21 η υπ. αριθμ. 84045 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου Π. Τσακλόγλου με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται Υποδείγματα Αιτήσεων και Διοικητικών Εγγράφων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ
Έργο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι:

α. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας και για λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές και επιδόματα με αιτία την αναπηρία.

β. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως Ατόμων με αναπηρία.

γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Η αξιολόγηση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται:

α. Στις αρμόδιες μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., για συνταξιοδοτικές παροχές.

β. Στα κέντρα κοινότητας των Δήμων, για προνοιακές παροχές σε χρήμα.

γ. Στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. που υπάγεται στη μονάδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εδρεύει στον τόπο κατοικίας του αι- τούντος, για λοιπές κοινωνικές παροχές.

Οι αιτήσεις των εδαφίων α ́ και β ́ υποβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους φορείς.

Οι αιτήσεις του εδαφίου γ ́ δύνανται να υποβληθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Κατηγορίες αιτημάτων προς ΚΕ.Π.Α.

Οι κατηγορίες των αιτημάτων που κατατίθενται στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και δύναται να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας είναι:

α) Σύνταξη αναπηρίας, με κωδικό 001.

β) Παράταση σύνταξης αναπηρίας, με κωδικό 009.

γ) Επίδομα απολύτου αναπηρίας, με κωδικό 006.

δ) Παράταση επιδόματος απολύτου αναπηρίας, με κωδικό 011.

ε) Εξωιδρυματικό επίδομα, με κωδικό 007.

στ) Παράταση εξωιδρυματικού επιδόματος, με κωδικό 008.

ζ) Λοιπές κοινωνικές παροχές αναπηρίας, με κωδικό 018.

η) Χαρακτηρισμός ως Άτομο με αναπηρία, με κωδικό 061.

Η αίτηση αναθεώρησης

εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας λόγω μη αξιολόγησής τους για ένταξή τους ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α.

Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ενότητες
 • Αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας
 • Παράβολο
 • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση διοικητικών δικαιολογητικών
 • Εκκρεμής προσφυγή και υποβολή νέου αιτήματος
 • Αίτηση λόγω επιδείνωσης ή νέας πάθησης
 • Παραίτηση από αίτηση
 • Παραλαβή και καταχώρηση αίτησης
 • Έλεγχος γνησιότητας διοικητικών και ιατρικών δικαιολογητικών
 • Ιατρικός – διοικητικός φάκελος
 • Ειδικότητες υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
 • Συγκρότηση και προγραμματισμός υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
 • Συμμετοχή ιατρών σε υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.
 • Συνεδρίαση
 • Έντυπα γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. και αναζήτηση ιατρικών – διοικητικών φακέλων
 • Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α.
 • Υπολογισμός ποσοστού αναπηρίας πολλαπλών βλαβών
 • Αξιολόγηση επ’ αόριστον
 • Αναδρομική αξιολόγηση
 • Εξέταση χωρίς φυσική παρουσία
 • Προθεσμίες προσφυγής σε Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α
 • Αξιολόγηση κατ’ οίκον
 • Έκδοση γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας
 • Πρόσβαση στα στοιχεία του ιατρικού – διοικητικού φακέλου
 • Γραμματείες ΚΕ.Π.Α
 • Σημεία διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Δείτε σε μορφή pdf ολόκληρο το ΦΕΚ-5074 Β/2-11-21 Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΠΑ

Δείτε επίσης

Θέσεις εργασίας στο ΙΝ-ΕΣΑΜΕΑ: Για τη στελέχωση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
Ερευνα ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ: Το “μετέωρο βήμα” της επαγγελματικής αποκατάστασης των Ελλήνων φοιτητών
Στο ΚΕΑΤ και Ειδικό Τυφλών Καλλιθέας ο Υπουργός Εργασίας Κ. Χατζιδάκης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση