Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κανονισμός Μητρώου ΣΔΕ Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κανονισμός Μητρώου ΣΔΕ Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας και Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Απόφαση στο ΦΕΚ B 3394 – 13.08.2020.

Κανονισμός Μητρώου ΣΔΕ

Στο ΦΕΚ B 3394 – 13.08.2020 δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Μητρώο Σ.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με την Απόφαση δημιουργείται και τηρείται στον εκάστοτε φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου των Σ.Δ.Ε., αυτοτελές και ανεξάρτητο Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Μητρώο Σ.Δ.Ε.), με σκοπό την ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής και ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα Σ.Δ.Ε. και την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών.

Μέλη του Μητρώου δύνανται να είναι όσοι εμπίπτουν στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), καθώς και στην υπ’ αρ. 5953/23.6.2014 (Β’ 1861) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πρόσκληση υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

Η εγγραφή και η ένταξη υποψηφίων στο Mητρώο Σ.Δ.Ε. πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης υποβολής αίτησης ένταξης από τον εκάστοτε φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου των Σ.Δ.Ε. και κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η αίτηση είναι διαρθρωμένη στις εξής ενότητες:

Α.1 Προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο,

Α.2 Προσωπικά Στοιχεία,

Α.3 Στοιχεία Εργασίας και Οικονομικά Στοιχεία,

Α.4 Εκπαίδευση,

Α.5 Επιμόρφωση,

Α.6 Διδακτική Εμπειρία,

Α.7 Επαγγελματική Εμπειρία,

Α.8 Άλλα Προσόντα και κοινωνικά κριτήρια.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, κάθε ενδιαφερόμενος λαμβάνει μοναδικό αριθμό μητρώου.

Στις υποκατηγορίες καθενός εκ των παραπάνω πεδίων θα εισάγονται ψηφιοποιημένα έγγραφα/δικαιολογητικά.

Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Στην αίτηση ορίζεται πεδίο όπου ο/η αιτών/ούσα δηλώνει υπεύθυνα για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει και συναινεί για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγων ΣΔΕ
Δείτε εναλλακτικά και στη Διαύγεια

Δείτε σχετικά

Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού-Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας-Ενταξη στο Μητρώο ΣΔΕ
Πρόσκληση αποσπάσεων σε ΣΔΕ: Αιτήσεις από 10.08 έως 21.08.2020

Δείτε επίσης

 Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21
Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2020-21: Aπό την Πέμπτη 13/8 έως και την Τρίτη 18/8/2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση