Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ: Τροποποιήθηκε η επιλογή των μελών προς ανάθεση διδακτικού έργου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ: Τροποποιήθηκε η επιλογή των μελών του Μητρώου προς ανάθεση διδακτικού έργου – Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ Ζ. Μακρή.

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Σε τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ1/104717/ 10-08-2020 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (Β’ 3393), προχώρησε το ΥΠΑΙΘΑ δια της Αποφάσεως υπ. αριθμ. πρωτ. K5/110353 της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζέττας Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5898/10-10-2023.

Η τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ1/104717/10- 08-2020 Υ.Α. «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.», ως προς το άρθρο 7 έχει ως εξής:

«Άρθρο 7

Επιλογή των μελών του Μητρώου προς ανάθεση διδακτικού έργου

Από τη διαδικασία μοριοδότησης, προκύπτουν αξιολογικοί πίνακες, και οι εκπαιδευτές κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και μάθημα.

Σε μέλη του Μητρώου οι οποίοι εκπροσωπούν εργαστηριακούς χώρους συνεργαζόμενους με Δ.Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ., Δημόσιους (εκτός Εργαστηριακών Κέντρων ή Σχολικών Εργαστηρίων) ή Ιδιωτικούς, ανατίθενται κατά προτεραιότητα μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα των οικείων εργαστηρίων ή το εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία εκπαιδεύονται οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των Δημοσίων Ε.Σ.Κ., ορίζεται κατά προτεραιότητα σε κάθε εργαστηριακό μάθημα ή εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος, ως εκπαιδευτής, εκπαιδευτικός του Ε.Κ. με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή της Ε.Σ.Κ. με την προϋπόθεση να πληροί τις προϋποθέσεις ανάθεσης μαθήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Ο εκπαιδευτικός του Ε.Κ. θα πρέπει να είναι μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. – Ε.Σ.Κ. και να έχει υποβάλει σχετική δήλωση μαθημάτων. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται δεύτερος εκπαιδευτής στα εργαστηριακά μαθήματα, υποχρεωτικά θα επιλέγεται από τους αξιολογικούς ανά μάθημα πίνακες των εκπαιδευτών του Μητρώου.

Δεν είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτές μη ενταγμένους στο Μητρώο. Δεν είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του Μητρώου τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε αξιολογικούς πίνακες μαθημάτων χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις ανάθεσης μαθήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Η διαδικασία ανάθεσης διδακτικού έργου διενεργείται όπως προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.».

Δείτε σχετικά

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών ΙΕΚ Επαγγελματικής Κατάρτισης | ΦΕΚ 

Δείτε επίσης

Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών 17 Πανεπιστημίων μέσω του gov.gr-Από σήμερα και οι 72.000 του ΕΑΠ 

 Εξετάσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Aνοίγει το θέμα του εκσυγχρονισμού τους

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση