Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κανονισμός Σπουδών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κανονισμός Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΣ/ΑΕΝ) | Φοίτηση – Εγγραφές – Οργάνωση Σπουδών – Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες.

Κανονισμός Σπουδών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Εγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)

1.Ακαδημαϊκό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1ηΣεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την31ηΑυγούστου του επομένου έτους.

2.Διδακτικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1ηΣεπτεμβρίου και λήγει την 9ηΙουλίου του επομένου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό.

3.Εξεταστική περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις,οι οποίες πραγματοποιούνται μετά το τέλος ή πριν την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου.

Δείτε:

Ενταξη Τμημάτων και Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία για τις Πανελλαδικές

4.Προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο, μαθήματος που διδάσκεται θεωρητικά ορίζονται οι ώρες που προκύπτουν ως γινόμενο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας που ορίζονται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, επί τον αριθμό των εβδομάδων του εξαμήνου. Διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά.

5.Προβλεπόμενες ώρες ανά εξάμηνο, πρακτικής, φροντιστηριακής, εργαστηριακής άσκησης ή άσκησης σε χώρους εργασίας ορίζονται οι ώρες που προβλέπονται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.

Δείτε:

Καθορισμός εισακτέων: Το ΦΕΚ με τον αριθμό ανά Σχολή και Τμήμα

Κανονισμός Σπουδών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

6.Εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίουορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο σπουδαστής εκτελεί την πρακτική εκπαίδευση πάνω στο πλοίο και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Υπάρχουν δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, τα οποία περιλαμβάνουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση σε πλοία.

Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίουπραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο Β διδακτικό εξάμηνο.

Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίουπραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο ΣΤ διδακτικό εξάμηνο.

Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

7.Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι υποχρεωτική.

8.Σπουδαστής γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον:

Δείτε:

Αριθμός εισακτέων στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2019-2020

α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών

β) έχει εξετασθεί επιτυχώς η πτυχιακή του εργασία και

γ) έχει περατώσει με επιτυχία τα δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

9.Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα σε Σχολή μιας Α.Ε.Ν. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και σπουδαστής μιας άλλης Σχολής της ίδιας ή άλλης Α.Ε.Ν. ή άλλης Τριτοβάθμιας Σχολής.

Δείτε:

Εισακτέοι Ανθυποπυραγοί και Πυροσβέστες

10.Στις εξεταστικές περιόδους του άρθρου 8 του παρόντος δύνανται να συμμετέχουν και οι κάτοχοι πτυχίου Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ως ισχύουν κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Οχημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, του άρθρου 13 του Π.Δ. 141/2014 (Α ́ 232) ως ισχύει, μετά από Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35 του ιδίου διατάγματος.

Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό Σπουδών

Δείτε επίσης:

Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Λιμενοφυλάκων: Αριθμός εισαγομένων και υποβολή δικαιολογητικών για τις Πανελλαδικές

Αριθμός εισακτέων σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές Υπαξιωματικών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση