Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες: Ενταξη των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες: Ενταξη των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις-Διάταξη στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”.

Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες

Σύμφωνα με το άρθρο 174 στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, οι κηδεμόνες των μαθητών, ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικοι, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ψυχικές παθήσεις, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για κατ’ εξαίρεση ένταξη στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών, στις προθεσμίες που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναλυτικά
Άρθρο 174
Δυνατότητα ένταξης των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων

Οι κηδεμόνες των μαθητών, ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικοι, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ψυχικές παθήσεις, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για κατ’ εξαίρεση ένταξη στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών, στις προθεσμίες που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη

η προσκόμιση στο σχολείο φοίτησης πρόσφατης σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από ιατρό κλάδου ΕΣΥ, με βαθμό συντονιστή διευθυντή ή διευθυντή, ειδικότητας παιδοψυχιατρικής ή ψυχιατρικής ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής με συναφές θεραπευτικό αντικείμενο ή από Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου, καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών, από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να εξεταστούν από την τριμελή Επιτροπή της παρ. 2.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

συγκροτείται για κάθε σχολικό έτος τριμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ΄ εξαίρεση αιτήσεων ένταξης στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία. Η Επιτροπή αποτελείται από

  • έναν (1) εκπρόσωπο από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρο,
  • έναν (1) εκπρόσωπο από Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και
  • έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. ή ιατρό Π.Ε., ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

Η Επιτροπή είναι άμισθη και τα μέλη δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Η απόφαση ορισμού της Επιτροπής δεν δημοσιοποιείται πριν την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο σχολικό έτος.»

Δείτε επίσης

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”
Διάταξη: Εξετάσεις ξένης γλώσσας μεταπτυχιακών αλλοδαπής για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης
Διδακτική η προϋπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ-ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΔΑΥ-ΚΕΠΕΑ-ΚΕΑ-ΚΠΕ: Διάταξη στο σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ
Εκπαιδευτικοί επαγγελματικού προσανατολισμού: Καταργούνται οι θέσεις στα ΚΕΔΑΣΥ-Δύνανται αποσπάσεως στη νέα δομή
Πρόσληψη εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Αύξηση προϋπολογισμού ΠΔΕ έως το ποσό των 133.542.000 και 50.760.000 ευρώ
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών: Προτεραιότητα στα ολιγoθέσια σχολεία | Διάταξη
Προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και με υπερωρίες

Δείτε ακόμη

Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών: Από 16 έως 31 Οκτωβρίου-Διάταξη για πιστοποιητικό νεογέννητου παιδιού
Αιτήσεις μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Υποβάλλονται από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους | Διάταξη
Ανευ αποδοχών άδεια: Λύεται η υπηρεσιακή σχέση του εκπαιδευτικού αν δεν αναλάβει εντός μηνός από τη λήξη της
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση