Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές Α’ τάξης ΕΠΑΛ-Λυκείων ΕΝΕΕΓΥΛ | ΦΕΚ αξιολόγησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές Α’ τάξης ΕΠΑΛ: Αξιολόγηση κατά το σχολικό έτος 2020-21 με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή -Τα οριζόμενα έχουν ισχύ και για τους μαθητές/τριες των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ),

Κατ ιδίαν διδαχθέντες

Αριθμ. Φ4/57738/ΓΔ4

Αξιολόγηση “κατ’ ιδίαν διδαχθέντων” και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Ειδικά και αποκλειστικά για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του σχολικού έτους 2020 – 2021 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, αναφορικά με την κατηγορία των “κατ’ ιδίαν διδαχθέντων” και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα κάτωθι κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων:

Άρθρο 1
Κατατακτήριες εξετάσεις “κατ’ ιδίαν διδαχθέντων” και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται από την 1η έως και την 11η Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4610/2019.

Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο.

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου.

Στην επιτροπή συμμετέχουν

ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα.

Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

2. Στην περίπτωση που οι “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες” και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4610/2019 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Σε αυτήν εξετάζονται μόνο προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και προάγονται, εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Οι “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες” και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουν την φοίτηση.

Οι “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες” και οι στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.

3. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο

έχουν ισχύ και για τους μαθητές/τριες των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ-Λ.), οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες”.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ4/55515/Δ4/19-05-2021 (Β’ 2093) υπουργική απόφαση.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2222 – 26.05.2021 Αξιολόγηση “κατ’ ιδίαν διδαχθέντων” και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

 

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος για απουσίες μαθητών: Δεν θα προσμετρηθούν αυτές που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας
Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
 Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης: Οι αλλαγές στην Πρωτ/θμια-Δευτ/θμια-Τριτ/θμια-Ειδική Αγωγή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση