Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγγελία ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Για την κατανομή των 4.500 θέσεων διορισμών και τις τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγγελία ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Για την κατανομή των 4.500 θέσεων διορισμών και τις τοποθετήσεις για το ΕΕΠ και ΕΒΠ – Το πλαίσιο διεκδίκησης της Ομοσπονδίας.

Καταγγελία ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΑΘΗΝΑ, 20/12/2019

Αρ. Πρωτ.:136

ΠΡΟΣ

– Την Υπουργό Παιδείας κα.Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείαςκα. Σ. Ζαχαράκη

– Τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα

ΘΕΜΑ: «Καταγγελία ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την κατανομή των 4.500 θέσεων διορισμών – τις τοποθετήσεις για το Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. και πλαίσιο διεκδίκησης»

Αξιότιμες,

κυρία Υπουργέ,

κυρία Υφυπουργέ,

κυρία Γενική Γραμματέα

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, που εκπροσωπεί  το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ.,  αξιολογώντας  τη διαδικασία επί των διορισμών στην Ειδική Εκπαίδευση μέχρι τώρα καταλήγει στο συμπέρασμα περί άνισης κατανομής των θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ.

Επιβεβαιώνονται  όλες οι ανησυχίες που είχαμε προβάλλει και καταγγείλει  λόγω του αποκλεισμού των οργανικών θέσεων των ΚΕΣΥ από τις θέσεις της κατανομής των 4.500 θέσεων διορισμών στην Ειδική Εκπαίδευση.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ καταγγέλλει  απερίφραστα:
 1. Το συνολικό αριθμό των 1041 θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ που έλαβαν στο σύνολο των 4.500 θέσεων διορισμών για την Ειδική Εκπαίδευση.
 2. Τον αποκλεισμό των θέσεων των ΚΕΣΥ από τους μόνιμους διορισμούς.
 3. Την αργοπορημένη και μη διαφανή ανακοίνωση της κατανομή ανά κλάδο, η οποία εκδόθηκε μετά την ανακοίνωση των πινάκων ΕΕΠ ΕΒΠ.
 4. Τα κριτήρια της κατανομής τα οποία δεν ανακοινώθηκαν επίσημα, ενώ δεν μας δεχθήκατε για να καταθέσουμε προτάσεις, παρόλες τις εκκλήσεις μας και τα αιτήματά μας για συνάντηση.
 5. Τα κριτήρια κατανομής ανά κλάδο τα οποία δεν προβλέφθηκαν σε κάποιο ΦΕΚ ή και απόφαση του Υπουργείο αφήνοντας πολλές παρερμηνείες και αίολα ερωτήματα για τον τρόπο επιλογής αυτών.
 6. Τον υπολογισμό της κατανομής ανά κλάδο ο οποίος συμπεριέλαβε μόνο τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ των δύο τελευταίων ετών και δεν υπολογίστηκαν οι συστημένες οργανικές θέσεις ανά κλάδο με συνέπεια να αποκλείονται ακόμα και οι ειδικότητες των ΠΕ22 και ΠΕ31.
 7. Τη μη συμπερίληψη των προσλήψεων αναπληρωτών στις ΕΔΕΑΥ και τη μη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΔΕΑΥ, ενώ υπολογίστηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών των Τμημάτων  Ένταξης και συστήθηκαν τελευταία στιγμή μάλιστα οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών. Να επισημάνουμε ότι η ΕΔΕΑΥ είναι θεσμός όπως τα Τμήματα Ένταξης και τα ΚΕΣΥ.
 8. Τη μη πρόβλεψη νομοθετημάτων για τις τοποθετήσεις των διορισθέντων στις σχολικές μονάδες βάση του νόμου 4589/2019. Τα Π.Δ. που προβλέπουν τις τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες βασίζονται  σε κριτήρια παλιότερων νόμων διορισμών, όπου δεν μοριοδοτούνταν τα κοινωνικά κριτήρια σε αντίθεση με τον νόμο 4589/2019.

Θεωρούμε ότι οι τοποθετήσεις θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά βάση της σειράς κατάταξης στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και των δηλωθεισών προτιμήσεων, όπως προβλέπεται στον νόμο 4589/19, άρθρο 62 παρ. 4 και χωρίς να διπλομοριοδοτούνται άλλα κριτήρια.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως εκπρόσωπος του ΕΕΠ ΕΒΠ απαιτεί και διεκδικεί:
 1. Τη συμπερίληψη των θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ και εκπαιδευτικών των ΚΕΣΥ στις προσλήψεις της γενικής εκπαίδευσης με άμεση τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 4547/12-6-2018 , όπως έχει προταθεί από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ (αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί Αρ. Πρωτ: 107/27-7-2019).
 2. Τη σύσταση οργανικών θέσεων των ΕΔΕΑΥ.
 3. Την πρόβλεψη οργανικών θέσεων στη γενική εκπαίδευση- δίχρονη προσχολική- πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια για την υποστήριξη των μαθητών για όλες τις ειδικότητες ΕΕΠ ΕΒΠ προκειμένου να υποστηριχθούν οι μαθητές για τις σύνθετες δυσκολίες που ανακύπτουν, να υπάρξει πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση και να βοηθηθεί η εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (υπόμνημα το οποίο έχει κατατεθεί Αρ. Πρωτ: 108/26-7-2019).
 4. To ξεκλείδωμα της τριετίας των οριστικών πινάκων προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι αποκλείστηκαν ή δεν προσμετρήθηκαν τα προσόντα τους εξαιτίας της διαδικασίας που ορίστηκε.

Ο εμπαιγμός των αναπληρωτών που επί χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με ευθύνη και των δύο κυβερνήσεων, με το νομοσχέδιο των κριτηρίων αποκλεισμού, την τεράστια καθυστέρηση των διαδικασιών, τη μη πλήρωση  οργανικών θέσεων στα ΚΕΣΥ και κλάδων,  τις μη διαφανείς διαδικασίες  κατανομής πρέπει να σταματήσει εδώ.

Το έχουμε πει με κάθε τρόπο ότι τα ΚΔΑΥ- ΚΕΔΔΥ- ΚΕΣΥ προσφέρουν απρόσκοπτα από το 2001 έως σήμερα τις υπηρεσίες τους τόσο στη γενική όσο και στην ειδική εκπαίδευση, προσφέρουν δωρεάν αξιολόγηση, συμβουλευτική και εξατομικευμένο πρόγραμμα καθώς στηρίζουν τους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία και τους συνδέουν με τις υπηρεσίες της κοινότητας.

Είναι πλήρως υπεύθυνα για την εγγραφή και  φοίτηση των μαθητών στα ειδικά σχολεία, την εισήγηση για την παράλληλη στήριξη των μαθητών στα γενικά σχολεία και την υποστήριξη τους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παρόλες τις αλλαγές που έχουν υποστεί, έχουν καταφέρει να σταθούν επάξια στον επαγγελματικό χώρο  της εκπαίδευσης  και της ψυχικής υγείας.

Στα ΚΕΣΥ απασχολούνται αναπληρωτές μέλη του  Ειδικού Εκπαιδευτικό Προσωπικό επί 15 χρόνια με διεπιστημονική  προσέγγιση και τεχνογνωσία, χωρίς στόχο το κέρδος.

Τη μόνη επιβράβευση που πήραν ήταν το να μείνουν συνάδελφοι εκτός διορισμού. Το κόστος θα είναι άμεσο στις οικογένειες και στη σχολική κοινότητα. Αυτοί που θα έχουν όφελος θα είναι αυτοί που καιροφυλαχτούν για ίδιον όφελος.

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ Πρόσκλησης διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Πίνακας θέσεων
Εγχειρίδιο Αίτησης Υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για Μόνιμο Διορισμό
Κατανομή 4500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: 1.817 Α/θμια – 1.642 Β/θμια – 1.041 ΕΕΠ-ΕΒΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση