Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγγελία συμβάσεων αναπληρωτών λόγω αναξιοπρεπούς διαγωγής και μη επιβεβαίωσης γνησιότητας τίτλου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγγελία συμβάσεων αναπληρωτών λόγω αναξιοπρεπούς διαγωγής και μη επιβεβαίωσης γνησιότητας τίτλου – Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καταγγελία συμβάσεων αναπληρωτών

Με Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ καταγγέλθηκαν δυο (2) συμβάσεις εργασίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2022-2023, για “αναξιοπρεπή διαγωγή εκτός υπηρεσίας λόγω του κλονισμού της εμπιστοσύνης από την υπηρεσία προς τη συμβαλλόμενη και για την προστασία του κύρους της υπηρεσίας και της ασφάλειας ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας” η μια και “λόγω της τέλεσης πράξεων που σχετίζονται με την κατάθεση, χρήση και συμπερίληψη στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο τίτλου, του οποίου η γνησιότητα δεν επιβεβαιώνεται αρμοδίως” η άλλη.

Αναλυτικά οι δυο (2) Αποφάσεις

Απόφαση Α

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2023

Αρ. Πρωτ.: …/Ε1

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αναπληρ… εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κλάδου ΠΕ……για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της σχετικής εισήγησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ….βάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣ..Ε)…., όπως αυτή αποτυπώνεται στο απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. ../12-6-2023 Πράξης του, και καταγγέλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.2, σε συνδυασμό με το άρθρο 38, παρ.1, εδ. θ΄ του π.δ. 410/1988, τη σύμβαση εργασίας τ… κ. …..του …., αναπληρ… εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ……, για αναξιοπρεπή διαγωγή εκτός υπηρεσίας λόγω του κλονισμού της εμπιστοσύνης από την υπηρεσία προς τη συμβαλλόμενη και για την προστασία του κύρους της υπηρεσίας και της ασφάλειας ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

__________________________________

Απόφαση Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2023

Αρ. Πρωτ.: …/Ε1

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κλάδου ΠΕ…. για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της σχετικής εισήγησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ….βάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣ..Ε)…, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αριθμ. …7-6-2023 Πράξη του, και καταγγέλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του π.δ. 410/1988, τη σύμβαση εργασίας τ… του…. αναπληρ… εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ….., λόγω της τέλεσης πράξεων που σχετίζονται με την κατάθεση, χρήση και συμπερίληψη στον ατομικό υπηρεσιακό τ… φάκελο τίτλου, του οποίου η γνησιότητα δεν επιβεβαιώνεται αρμοδίως, όπως προέκυψε κατόπιν του υποχρεωτικού αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας αυτού που διενήργησε κατά λόγο αρμοδιότητα η Δ/νση ……

Δείτε επίσης

Διορισμοί ειδικής αγωγής 2023: Εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ μαζί, μετά τους οριστικούς πίνακες της 2ΕΑ/2022 

Διορισμοί και οριστικοί πίνακες ΑΣΕΠ 3ΕΑ και 2ΕΑ/2022: Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας σε γενική και ΕΑΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση