Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγραφή λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη αναπληρωτών 2020-21 | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγραφή λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη αναπληρωτών 2020-21: Εγγραφο με τη διαδικασία και τις προθεσμίες από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Καταγραφή λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.: 103782/Ε4/05.08.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ, με θέμα την καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, η καταχώριση των λειτουργικών κενών/πλεονασμάτων σε αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΣΥ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ:

  • Aπό την Παρασκευή 07/08/2020 έως και την Πέμπτη 13/08/2020 για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
  • Από την Παρασκευή 14/08/2020 έως και τη Δευτέρα 17/08/2020 για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται στο έγγραφο πως σε κάθε περίπτωση για την παρούσα διαδικασία και κατά το τρέχον χρονικό διάστημα θα συμπληρωθούν τα κενά σε αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τις ΕΔΕΑΥ και σε αναπληρωτές ΕΕΠ για τα ΚΕΣΥ.

Δείτε το έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
& ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μαρούσι, 05/08/2020

Αρ.πρωτ.: 103782/Ε4

ΠΡΟΣ:

  1. Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ
  2. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
ΘΕΜΑ: Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Εν όψει της έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021 καθώς και της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019, σας ενημερώνουμε ότι η καταχώριση των λειτουργικών κενών/πλεονασμάτων σε αναπληρωτές ΕΕΠ-Ε8Π για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΣΥ των περιοχών αρμοδιότητάς σας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες σας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) ως εξής:

 

Ημερομηνίες

Για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 07/08/2020 έως και την Πέμπτη 13/08/2020 και στη συνέχεια για τις οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 14/08/2020 έως και τη Δευτέρα 17/08/2020.

 

Διαδικασία

Στο ΟΠΣΥΔ στον φάκελο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ επιλέγεται το Εισαγωγή κενών και ακολούθως στο πεδίο Ιδιότητα το Αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ για όλα τα είδη κενών και το Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΣΥ για τα κενά στα ΚΕΣΥ.

Ακολούθως συμπληρώνονται τα πεδία Περιοχή / Κλάδος/ Τύπος Κενού.

Στο πεδίο Τύπος Κενού νια την περίπτωση Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ εμφανίζονται οι επιλογές Braille/Νοηματική, Νοηματική, Braille, Ειδικής Αγωγής (όλες αυτές οι επιλογές αφορούν στις ΣΜΕΑΕ),
Εξειδικευμένη ΠΕΠ, Εξειδικευμένη Τομεακό, ΕΔΕΑΥ, Γενικής Παιδείας, Μ.Ν.Α.Ε., ΤΥ-ΖΕΠ, ΔΥΕΠ.

Στο πεδίο Τύπος Κενού για την περίπτωση Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΣΥ εμφανίζεται μοναδική επιλογή το Ειδικής Αγωγής.

Σας ενημερώνουμε ότι υφίσταται στο πεδίο Ιδιότητα και η επιλογή Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ μειωμένου ωραρίου για τις (εξαιρετικές) περιπτώσεις που υπάρξει λειτουργική ανάγκη που δεν δύναται να καλυφθεί με άλλον τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση για την παρούσα διαδικασία και κατά το τρέχον χρονικό διάστημα θα συμπληρωθούν τα κενά σε αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τις ΕΔΕΑΥ και σε αναπληρωτές ΕΕΠ για τα ΚΕΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι τα κενά των ΕΔΕΑΥ αφορούν σε ζεύγη ΠΕ23-ψυχολόγων και ΠΕ30-κοινωνικών λειτουργών και υπολογίζονται με βάση τα συστημένα ΣΔΕΥ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά τους διορισμούς-αλλαγές λόγω αποδοχής αιτήσεων θεραπείας από ΑΣΕΠ
Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού-Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας-Ενταξη στο Μητρώο ΣΔΕ
 Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 07.08.2020: Αιτήσεις απόσπασης-άσκηση ιδιωτικού έργου-άδειες άνευ αποδοχών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση