Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγραφή εγγράφων Υπουργείου Παιδείας προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης | Λίστα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγραφή εγγράφων Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τα οριζόμενα οριζόμενα στο αρ. 67 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α’/ 23-09-2020), προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.

Καταγραφή εγγράφων Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε στο υπ. αριθμ. 75492 /Α7/20-6-2022 έγγραφο λίστα, η οποία περιλαμβάνει σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν από:

  • Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας,
  • τη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,
  • τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων,
  • τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων και
  • τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

σύμφωνα με τα οριζόμενα οριζόμενα στο αρ. 67 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α’/ 23-09-2020).

Σύμφωνα με το αρ. 67 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α’/ 23-09-2020) κάθε φορέας προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.

Tα έγγραφα παρατίθενται κατωτέρω συνοπτικά και αναλυτικά

Kαταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων των Γενικών Γραμματειών και των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ΄ εφαρμογή του Κεφαλαίου Ι’ του Ν 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α’/23-09-2020).

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο εδώ
Δείτε επίσης

Εγγραφο: Αποτέλεσμα απόλυσης μαθητών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 

ΦΕΚ: Ηλεκτρονικές εγγραφές-μετεγγραφές σε ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ μέσω της εφαρμογής “e-εγγραφές” 

ΦΕΚ: Ιδρυση ΠΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2022-23 – Οι περιοχές και οι Τομείς 

Τίτλοι σπουδών ΠΕΠΑΛ: Καθορίστηκε ο τύπος και κοινοποιήθηκαν τα Υποδείγματα 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΠΔΕ και για διοικητικό έργο στα ΚΕΔΑΣΥ 

Aποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Φορείς του Υπουργείου Παιδείας | Ονόματα 

Επιτροπή εξοπλισμού ΣΜΕΑΕ για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: Απόφαση συγκρότησης 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση