Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταγραφή κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη αναπληρωτών στο πλαίσιο της 1ης Ειδικής Πρόσκλησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταγραφή κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη αναπληρωτών στο πλαίσιο της 1ης Ειδικής Πρόσκλησης – Για τις Δ/νσεις  καταχώριση έως και την Πέμπτη 8/12/2022. Για τις ΠΔΕ, η καταχώριση έως και την Παρασκευή 9/12/2022..

Καταγραφή κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Προκειμένου να εκδοθεί Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α’ 190) και ισχύει, το ΥΠΑΙΘ καλεί με το υπ. αριθμ. 151049/Ε4/06-12-2022 τις Δ/νσεις Εκπ/σης και τις ΠΔΕ να προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών σχολείων και δομών σε αναπληρωτές μέλη ΕΕΠΕΒΠ.

Για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί έως και την Πέμπτη 8/12/2022 στις 12.00΄. Για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 9/12/2022 στις 16.00΄.

Τι είναι η Ειδική Πρόσκληση

Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Αναλυτικά το έγγραφο για καταγραφή κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο πλαίσιο της 1ης ειδικής πρόσκλησης

Προκειμένου να εκδοθεί Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)
των λειτουργικών κενών σχολείων και δομών αρμοδιότητάς σας σε αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως εξής:

Διαχείριση → Εισαγωγή κενών σε ώρες → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ώρες ανά σχολείο

Για τα κενά στις ΣΜΕΑΕ στο τύπος κενού:

Ειδικής Αγωγής και κατόπιν τις ώρες στη σχολική μονάδα.

Για τα κενά στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη στο τύπος κενού:

Εξειδικευμένη Τομεακό και κατόπιν τις ώρες στη σχολική μονάδα.

Για τα κενά (κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30) στο πρόγραμμα των 400 στο τύπος κενού:

Γενικής Παιδείας και κατόπιν τις ομάδες σχολείων με τις ώρες ανά σχολική μονάδα.

Για τα κενά (κλάδου ΠΕ23) στο πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, στο τύπος κενού:

Μ.Ν.Α.Ε. και κατόπιν τις ομάδες σχολείων με τις ώρες ανά σχολική μονάδα.

Για τα κενά (κλάδου ΠΕ30) στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, στο τύπος κενού:

ΤΥ ΖΕΠ και κατόπιν τις ώρες στη σχολική μονάδα.

Μόνο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επιλέγουν:
Για τα κενά στα ΚΕΔΑΣΥ:

Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ → τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής και καταχώριση αυτών κατά τη συνήθη διαδικασία.

Για τα κενά στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ:

Διαχείριση → Εισαγωγή κενών σε ώρες → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ώρες ανά σχολείο → τύπος κενού: ΣΔΕΥ και κατόπιν τις ομάδες σχολείων με τις ώρες ανά σχολική μονάδα.

Σημειώνεται ότι:

α) οι ώρες απασχόλησης (σε σχολικές μονάδες) για τα μέλη ΕΕΠ είναι 25 και για τα μέλη ΕΒΠ 30,

β) το πεδίο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ» είναι προς χρήση μόνο από την υπηρεσία μας.

Για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί

από την Τρίτη 6/12 έως και την Πέμπτη 8/12/2022 στις 12.00΄.

Στη συνέχεια, για τις οικείες αυτών

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 9/12/2022 στις 16.00΄.

Επισήμανση:

Η καταχώριση θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τον αριθμό των κενών ανά περιοχή/δομή και πρόγραμμα όπως καταγράφονται στο συνημμένο excel με τίτλο «ΕΕΠ-ΕΒΠ_Στοιχεία για 1η Ειδική», το οποίο περιλαμβάνει σε 3 πίνακες όλα τα προαναφερόμενα προγράμματα με την αιτιολογία για την ειδική πρόσκληση και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό αυτό.

Δείτε το συνημμένο excel με τίτλο “ΕΕΠ-ΕΒΠ_Στοιχεία για 1η Ειδική”

Υπενθυμίζεται ότι για τα προγράμματα με καθορισμό ομάδων σχολείων που έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ πρέπει να τηρηθούν οι ομάδες όπως ακριβώς έχουν αποτυπωθεί.

Εφιστάται η προσοχή σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την ορθή καταγραφή των υφιστάμενων κενών καθώς αυτά ακριβώς τα στοιχεία θα συμπεριληφθούν στο παράρτημα της Ειδικής Πρόσκλησης που θα εκδοθεί με απόφαση της Υπουργού και θα είναι διαθέσιμα στους υποψήφιους προκειμένου να
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ ώστε εν συνεχεία να διενεργηθεί ροή πρόσληψης.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Καταγραφή κενών για Ειδική Προκήρυξη: Σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας και δομών ΕΑΕ 

Δείτε επίσης

Αύξηση οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση: Ερώτηση στη Βουλή 

 ΦΕΚ ίδρυσης νέων Τμημάτων Ενταξης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση