Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατάλογοι ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-Ιατροπαιδαγωγικών-ΠΔΕ-Δ/νσεων Εκπ/σης-Υπουργείου Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατάλογοι ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων-Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)-Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας-Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατάλογοι

Το especial.gr παραθέτει ακολούθως προς ενημέρωση σας επτά (7) χρηστικούς καταλόγους, βασισμένους σε στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα επισυνάπτονται:
  1. Κατάλογος με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
  2. Κατάλογος με τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα της χώρας
  3. Κατάλογος με τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της χώρας
  4. Κατάλογος με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της χώρας
  5. Κατάλογος με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) της χώρας
  6. Κατάλογος με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) της χώρας
  7. Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)

______________________

Δείτε τους Καταλόγους αναλυτικά
1. Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)

Κατάλογος ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) με Διευθύνσεις, τηλέφωνα, mail, ιστοσελίδες.

Ο Κατάλογος των ΚΕΣΥ ανά Περιφέρεια σε μορφή xls

______________________

2. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

Νοσοκομείο –  Μονάδα – Ταχυδρομική Διεύθυνση – Τηλέφωνο – Ηλικίες που αξιολογούνται

Ο Κατάλογος των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων σε μορφή doc

______________________

3. Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

Ανά ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ, Ταχυδρομικές Διευθύνσεις, Τηλέφωνα, mail, ιστοσελίδες

Ο Κατάλογος όλων των σχολείων ΕΑΕ Α/θμιας και Β/μιας σε μορφή xls

______________________

4. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)

Στοιχεία Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις, τηλέφωνα, mail

Κατάλογος Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε μορφή doc

______________________

5. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ)

Στοιχεία Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις, τηλέφωνα, mail

Ο Κατάλογος Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μορφή doc

______________________

6. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ)

Στοιχεία Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις, τηλέφωνα, mail

Ο Κατάλογος Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μορφή doc

______________________

7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)

Τηλεφωνικός κατάλογος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αλφαβητικά, τηλέφωνα, mail, Διευθύνσεις-Τμήματα

Ο Τηλεφωνικός κατάλογος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δείτε επίσης

Αναπληρωτές Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης | Ονόματα
Εξ αποστάσεως υποστήριξη ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τα πρωτόκολλα του ΙΜΕΓΕΕ
 Οδηγός Webex Meetings για εκπαιδευτικούς: Mε εικόνες-μετάφραση βασικών όρων και επιλογών στα Ελληνικά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση