Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομές μαθητών Γενικών Λυκείων 2021-22: Από 06 έως 09.07.2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομές μαθητών Γενικών Λυκείων 2021-22: Από την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, και ώρα 9.00 έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 23.59.

Κατανομές μαθητών Γενικών Λυκείων

Με την υπ.αρ. πρωτ. : Φ1/77599/Δ2/30-6-2021 Εγκύκλιο το ΥΠΑΙΘ ενημερώνει πως η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ Λυκείου σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνει, όπως και τα προηγούμενα τρία έτη, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school από την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, και ώρα 9.00 έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 23.59.

Αναλυτικά το έγγραφο
ΘΕΜΑ: Κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-22

 ΣΧΕΤ: 1. Η με αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), όπως ισχύει

  1. Η με αρ. πρωτ. Φ13α/72370/Δ4/17-06-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ Λυκείου σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνει, όπως και τα προηγούμενα τρία έτη, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school από την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021, και ώρα 9.00 έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 23.59.

 Οι υπεύθυνοι για τις χωροταξικές κατανομές υπάλληλοι

των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι Δ.Δ.Ε. στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να κατανείμουν τους/τις μαθητές/τριες με βάση την ταχυδρομική διεύθυνσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2005), όπως ισχύει. Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να αιτηθείτε στο ΠΣΔ έκδοση επιπλέον λογαριασμού για χρήστη/στρια Δ.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή

θα είναι ορατά: α. αριθμός αίτησης, β. αριθμός μητρώου μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα myschool, γ. ταχυδρομική διεύθυνση και δ. αν ο/η μαθητής/τρια έχει υποβάλει αίτηση για Ημερήσιο ή Εσπερινό ΓΕ.Λ.

Επίσης, θα εμφανίζονται προς τοποθέτηση οι μαθητές/τριες

που με βάση τα στοιχεία της αίτησής τους δεν εγγράφονται στη σχολική μονάδα που ήδη φοιτούν (π.χ. αιτήσεις εγγραφών/μετεγγραφών από/σε Εσπερινά ΓΕ.Λ., από ΕΠΑ.Λ., ιδιωτικά σχολεία, Σ.Δ.Ε., Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού, ξένα σχολεία με αντιστοιχία, πρόσφυγες με ελλιπή δικαιολογητικά). Αν στις λίστες διαθέσιμων μαθητών/τριών προς τοποθέτηση βλέπετε μαθητές/τριες με διεύθυνση κατοικίας που ανήκει σε άλλη Δ.Δ.Ε., θα μεταφέρετε τις αιτήσεις αυτές στις αντίστοιχες Δ.Δ.Ε. μέσα από την επιλογή «Μεταφορά Αίτησης».

Μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων

που μεταφέρατε σε άλλη Δ.Δ.Ε., καθώς και τη Δ.Δ.Ε. στην οποία έχει κατανεμηθεί η κάθε αίτηση, μέσα από τις Αναφορές στο πεδίο «Αιτήσεις που έχουν μεταφερθεί σε άλλη Δ.Δ.Ε.».

Οι αιτούντες/ούσες είχαν τη δυνατότητα

να δηλώσουν τοποθέτηση σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω αλλαγής Διεύθυνσης κατοικίας, αφού την είχαν ήδη δηλώσει στη σχολική μονάδα τελευταίας φοίτησης προκειμένου ο/η Διευθυντής/ντρια να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις στο ΠΣ myschool. Οι εν λόγω αιτήσεις εμφανίζονται στην Αναφορά «Συνολική Κατάσταση Αιτήσεως».

Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο/η αιτών/ούσα εκ παραδρομής δήλωσε

το συγκεκριμένο πεδίο στην εφαρμογή, ενώ δεν υπάρχει αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, θα πρέπει να προχωρήσετε κανονικά στην τοποθέτησή του/της σε ΓΕ.Λ. που ανήκει στα όρια αρμοδιότητάς σας και δεν θα μεταφέρετε την αίτησή του/της σε άλλη Δ.Δ.Ε.

Σε περίπτωση που έχει μεταφερθεί αίτηση από άλλη Δ.Δ.Ε.

μπορείτε να την βρείτε στις λίστες του μενού «Μαθητές από άλλες ΔΔΕ» (και όχι από το μενού «Τοποθετήσεις Μαθητών») και να τοποθετήσετε τον/τη μαθητή/τρια.

Όσον αφορά στα Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά σχολεία και στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής στην αίτηση του/της μαθητή/τριας ανάμεσα στο αν θέλει να συνεχίσει να φοιτά στο ίδιο σχολείο ή σε άλλο ΓΕ.Λ. Ο/Η χρήστης/στρια της Δ.Δ.Ε. μπορεί να δει την επιλογή του/της μαθητή/τριας στην αντίστοιχη στήλη και να τον/την τοποθετήσει ανάλογα.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-εγγραφές

για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο «Οδηγίες Χρήσης Διαχειριστικού Περιβάλλοντος προς Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ)» στη βασική σελίδα της εφαρμογής https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school. Τέλος, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk της εφαρμογής τηλεφωνικά 2103443911 ή στο email egelhelp@minedu.gov.gr .

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 65145/Α7/04-06-2021 εγγράφου με θέμα

«Ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» και τη διαλειτουργικότητα με την εφαρμογή «e-εγγραφές», σας ενημερώνουμε ότι:

Α. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

που δεν έχουν χρησιμοποιήσει και δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό», προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να έχουν απευθείας πρόσβαση στην εφαρμογή «e-εγγραφές» για να ολοκληρώσουν τις εργασίες κατανομής, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk-schoolmap@minedu.gov.gr.

Β. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

που θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών/τριών, μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην εφαρμογή «e-εγγραφές», μόλις εισέλθουν στην εφαρμογή «Χωροταξικό» https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/ θα εμφανιστούν:

α. όλοι οι μαθητές που πρόκειται να εγγραφούν σε ημερήσια ΓΕ.Λ. και

β. η προτεινόμενη αυτοματοποιημένη κατανομή τους, σύμφωνα με τη σχεδίαση σε ηλεκτρονικό χάρτη των σχολικών περιφερειών που έχει πραγματοποιήσει η κάθε Διεύθυνση.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οφείλει η Δ.Δ.Ε. να κλειδώσει τα αποτελέσματά της, προκειμένου να γίνει μετάπτωση στην εφαρμογή «e- εγγραφές» και να συνεχίσουν τις υπόλοιπες κατανομές (πχ. σε εσπερινά ΓΕ.Λ.) στην εφαρμογή«e-εγγραφές».            Αναλυτικές            οδηγίες            παρέχονται            στον            σύνδεσμο https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/files/GisXorotaksiko_interoperability_with_e-eggrafes.pdf.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk- schoolmap@minedu.gov.gr ή στα τηλέφωνα 210.344.2555 και 210.344.2049.

Τα αποτελέσματα για τα Γενικά Λύκεια

θα είναι ορατά σε όλους τους/τις χρήστες/στριες της εφαρμογής, μαθητές/τριες, κηδεμόνες και Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ..

Την ίδια ημέρα θα υπάρξει η δυνατότητα για τυχόν διορθώσεις από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη.

Με εντολή Υφυπουργού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-22

Δείτε επίσης

Κεραμέως: Αυτοί είναι οι 4 άξονες για την αναβάθμιση σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών-Επιλογή στελεχών: Τα 9 σημεία του νομοσχεδίου-Πρώτη αξιολόγηση Ιούνιος του 2023
Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ στο Υπουργικό Συμβούλιο
Πρόσκληση διαλόγου στα κόμματα από το ΥΠΑΙΘ για το ν/σ Αναβάθμιση του Σχολείου και την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών
Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Αυτονομία σχολείου-Αξιολόγηση-Νέες δομές-Επιλογή στελεχών
Πολυνομοσχέδιο Υπουργείο Παιδείας: Τι θα περιέχει-Ενημέρωση πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΙΘ στη ΔΟΕ

Δείτε ακόμη

Διορισμένοι στην Ειδική Αγωγή-Δικαίωμα αίτησης στη Γενική για διορισμό –Τι ισχύει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση