Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 στις 13 ΠΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 στις 13 ΠΔΕ: Πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ και Γενικά Σχολεία της χώρας.

Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20

Εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η κατανομή των πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019-20, η οποία αφορά προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ και Γενικά Σχολεία.

Αναλυτικά

 • Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ανέρχονται σε 768 για ΕΕΠ και 512 για ΕΒΠ, σύνολο 1.280.
 • Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΚΕΣΥ και ΕΔΕΑΥ ανέρχονται σε 415 σε ΚΕΣΥ και 600 σε ΕΔΕΑΥ, σύνολο 1.015.
 • Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και ΕΒΠ σε Γενικά Σχολεία ως Παράλληλη Στήριξη ανέρχονται σε 142 ΕΕΠ Σχολικοί Νοσηλευτές (ΠΕ25) από ΠΕΠ και 559 ΕΒΠ από ΠΕΠ και σε 761 ΕΕΠ Σχολικοί Νοσηλευτές (ΠΕ25) και ΕΒΠ από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Εξειδικευμένη υποστήριξη”. Σύνολο 1.462.
 • Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε Ολοήμερα Σχολεία ανέρχονται σε 140 σύνολο.
 • Οι πιστώσεις που αφορούν σε πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) σε Τάξεις Υποδοχής ανέρχονται σε 46 σύνολο.

Γενικό σύνολο πιστώσεων Α Φάσης για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019-20, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ και Γενικά Σχολεία 3.943.

Να σημειωθεί πως η Α Φάση αφορά στο 75% των συνολικών προς διάθεση πιστώσεων, πλην της Παράλληλης Στήριξης Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και ΕΒΠ που αφορά στο 70%.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου

Κατανομές πιστώσεων για την πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν οι αποφάσεις για τη διάθεση πιστώσεων προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις προσλήψεις  ΕΕΠ και ΕΒΠ με συνολικό αριθμό ανά πρόγραμμα:

 • 1.280 πιστώσεις στο πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης για τη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από ΕΕΠ-ΕΒΠ
 • 1.015 πιστώσεις στο πρόγραμμα υποστηρικτικών δομών εκ των οποίων 415 για τη στελέχωση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) από ΕΕΠ και 600 για τη στελέχωση των Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) που υποστηρίζουν τα σχολικά δίκτυα από ΠΕ23-ψυχολόγους και ΠΕ30-κοινωνικούς λειτουργούς
 • 1.462 πιστώσεις για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών από ΠΕ25-σχολικούς νοσηλευτές και ΕΒΠ εκ των οποίων 701 από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ) και 761 από το τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
 • 140 πιστώσεις στο πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο για τη στελέχωση ομάδων δημοτικών σχολείων από ΠΕ23-ψυχολόγους
 • 46 πιστώσεις στο πρόγραμμα Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για τη στελέχωση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ από ΠΕ30-κοινωνικούς λειτουργούς.

Συνολικά διατίθενται 3.943 πιστώσεις για την πρόσληψη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολεία και δομές.

Δείτε τις κατανομές πιστώσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-20

Εγγραφα κατανομών ΕΕΠ – ΕΒΠ | Ολων των ΠΔΕ

_______________________________

Δείτε τον Πίνακα κατανομής 2019-20 της Α Φάσης αναλυτικά στις 13 ΠΔΕ της χώρας

_______________________________

Δείτε τον περυσινό Πίνακα κατανομής της Α Φάσης 2018-19

Δείτε το γενικό σύνολο προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τα έτη 2017-18 και 2018-19 και των συνολικών πιστώσεων για το 2019-20

2017-18 2018-19 2019-20
ΣΜΕΑΕ 1.586 1.817 1.700
ΚΕΣΥ 315 361 515
ΕΔΕΑΥ 290 280 600
ΣΥΝΟΛΟ 2.191 2.458 2.815
ΕΒΠ+ΣΧ.ΝΟΣ. 1.236 1.739 1.786
ΣΥΝΟΛΟ 3.427 4.197 4.601

_______________________________

Δείτε επίσης

Κατανομή πιστώσεων Ειδικής Αγωγής

Πραγματοποιήθηκε η κατανομή των πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ/ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ενταξης, στα ΚΕΣΥ και στις ΕΔΕΑΥ και στην Παράλληλη Στήριξη.

 • Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα ανέλθει στον αριθμό 16.153
 • Ο συνολικός αριθμός προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κατά την Α Φάση θα ανέλθει στον αριθμό 12.639.

Δείτε την κατανομή ανά Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δίνει προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Τμήματα Ενταξης.

Συνολικές πιστώσεις
 • Α/θμια : 2.650
 • Β/θμια : 2.264
 • ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.700
Σύνολο: 6.614
Κατά την Α Φάση προσλήψεων θα διατεθεί το 75% των ανωτέρω πιστώσεων.
 • Α/θμια: 1.988
 • Β/θμια: 1.698
 • ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.275
Σύνολο:  4.961

_________________________

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δίνει προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και ΕΒΠ για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης.

Συνολικές πιστώσεις
 • Α/θμια : 5.837
 • Β/θμια : 1.302
 • ΕΕΠ-ΕΒΠ: 1.085
Σύνολο: 8.224
Κατά την Α Φάση προσλήψεων θα διατεθεί το 70% των ανωτέρω πιστώσεων.

Στις πιστώσεις που αναλογούν στο 70% για το ΕΕΠ-ΕΒΠ θα προστεθούν οι 701 πιστώσεις των ΠΕΠ.

Α/θμια: 4.086
Β/θμια: 911
ΕΕΠ/ΕΒΠ: 759 + 701 = 1.460
Σύνολο: 5.756 + 701 = 6.457

_________________________

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Δίνει πιστώσεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ και ΕΕΠ (Ψυχολόγοι-ΠΕ23 και Κοινωνικοί Λειτουργοι-ΠΕ30) σε ΕΔΕΑΥ.

Συνολικές πιστώσεις

Οι διαθέσιμες 1.315 πιστώσεις θα διατεθούν ως εξής:

 • Εκπαιδευτικοί Α/θμιας : 120
 • Εκπαιδευτικοί Β/θμιας : 80
 • ΕΕΠ: 1.015

Από τις 1.015 πιστώσεων για ΕΕΠ οι 415 να διατεθούν στα ΚΕΣΥ και οι 600 στις ΕΔΕΑΥ.

Οι εναπομείνασες 100 θα δοθούν σε Δεύτερη Φάση σε ΕΕΠ

Ροή προσλήψεων

Αναμένεται να τρέξει σήμερα η Ειδική Αγωγή

Η ροή των προσλήψεων

 • Εξατομικευμένη Α/θμιας και Β/θμιας και Παράλληλη Α/θμιας.
 • Γενική Αγωγή Α/θμια – Β/θμια.
 • Παράλληλη Στήριξης Β/θμιας Εκπαίδευσης.

_______________________________

Δείτε ακόμη

Ενημέρωση προσλήψεων: Ξεκινά η Ειδική – Πίνακες

Προσλήψεις Α Φάσης 2018-19: Αριθμοί και ημερομηνίες

Κατανομή πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2018-19

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Μεταφορές αναπληρωτών – κενά: Ενημέρωση

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση