Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Υπουργείου Παιδείας για το οικονομικό έτος 2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το οικονομικό έτος 2023, ανώτατων δεσμευτικών ορίων δαπανών κατά μείζονα κατηγορία – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Υπουργείου Παιδείας

Την κατανομή των προβλεπόμενων στον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2023 ανώτατων δεσμευτικών ορίων δαπανών κατά μείζονα κατηγορία στους επιμέρους Λογαριασμούς των Ειδικών Φορέων του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κοινοποίησε με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.1/Α/541/157025/19-12-2022 Απόφασή της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Ο εγκεκριμένος τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με όσα βλέπουμε στη σχετική Απόφαση ανέρχεται σε 5.003.550.000,00 ευρώ.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η υπ.αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17-11-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης” (ΑΔΑ:9Σ1ΨΗ-ΡΟ2).
  • Η υπ. αριθ. 156347/Υ1/16-12-2022 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κατηγοριών δαπανών με διατάκτη τον Υπουργό ή άλλο όργανο και ορισμός αποφαινόμενου οργάνου στο ΥΠΑΙΘ» (Β΄6461).
  • Την υπ. αριθ. 2/183176/ΔΠΓΚ/25-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 σε αναλυτικό επίπεδο» (AΔΑ:6Κ5ΨΗ-ΞΩΟ).
  • Ο ψηφισμένος Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023.

Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δείτε την κατανομή  ΕΔΩ 

_____________________

Την αύξηση του προϋπολογισμού για την Παιδεία κατά 239 εκ. για το έτος 2023 είχε παρουσιάσει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Βουλή.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στους δύο στόχους για την Παιδεία: α. υψηλότερη χρηματοδότηση με αποτελεσματικότερη απορρόφηση και β. ποιοτικότερη κατανομή με πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Προϋπολογισμός 2023-Υπουργείο Παιδείας: Τι προβλέπει-Ο γενικός προγραμματισμός διορισμών και προσλήψεων 

 Τζούφη-προϋπολογισμός: H επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση θα καταργήσει όλα τα αντιεκπαιδευτικά νομοσχέδια

Μακρή-νέοι μόνιμοι διορισμοί: Εντατική η προσπάθεια από το ΥΠΑΙΘ-44.632 προσλήψεις αναπληρωτών για το 2022-23 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση