Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας στην Κεντρική Υπηρεσία | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας στην Κεντρική Υπηρεσία-Κατανομή θέσεων, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες – ΦΕΚ.

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3788/18-7-2022 η υπ. αριθμ. 86732/Γ1 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, η οποία έχει να κάνει με την κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης Απόφασης, παύει να ισχύει κάθε συναφής προγενέστερη.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:
  • Η υπό στοιχεία ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22-10-2019 (ΑΔΑ:6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
  • Η υπ’ στοιχεία 11549/Γ1/03-02-2022 Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία)» (Β’ 521).
  • Η αποστολή κάθε οργανικής μονάδας.
  • Οι εισηγήσεις των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  • Οι ανάγκες της υπηρεσίας.
Αναλυτικά

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας

Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).

…αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε το σύνολο των θέσεων του προσωπικού, που προσδιορίζονται στα άρθρα 70 – 73 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31), ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα:

Δείτε σε μορφή pdf την κατανομή στο ΦΕΚ Β 3788/18-7-2022

Δείτε επίσης

Τοποθέτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης: Η Απόφαση με τα ονόματα 

Μετατάξεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ 2022: Δυο αποφάσεις | Ονόματα

Μητρώο ΣΔΕ-Προσωρινός πίνακας Ένταξης υποψηφίων-Ενστάσεις από 19 έως 25.07.2022 

ΦΕΚ κατανομής μόνιμων διορισμών 2022 εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ | Τι ακολουθεί 

Αποσπάσεις εξωτερικού 2022: Για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου

Πριν φύγετε

ΕΚ ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 47 ειδικότητες 

ΙΕΚ-ΔΥΠΑ: Αιτήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού 

In & In Education-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+: Με συμμετοχή της ΠΔΕ Αττικής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση