Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή 1.521 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή 1.521 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., των κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06,ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ 88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, Ε91.01 και ΠΕ91.02.

Κατανομή 1.521 εκπαιδευτικών

Με την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./149/οικ.15574 –ΦΕΚ B 3549 – 03.08.2021– Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κου Μ. Βορίδη “Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων”, κατανέμονται για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021, χίλιοι πεντακόσιοι είκοσι ένας (1.521) μόνιμοι Εκπαιδευτικοί, ως εξής:

– Τριακόσιοι ενενήντα τρείς (393) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

– Χίλιοι εκατόν είκοσι οκτώ (1.128) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αναλυτικά η Απόφαση
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

αποφασίζουμε:

Την κατανομή χιλίων πεντακοσίων είκοσι ενός (1.521) μόνιμων Εκπαιδευτικών, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021, με βάση τους πίνακες κατάταξης, που έχουν δημοσιευθεί στο Γ’ 1694/2021, με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., των κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06,ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ 88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, Ε91.01 και ΠΕ91.02., που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 913/26.7.2021 απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 46), ως εξής:

– Τριακόσιοι ενενήντα τρείς (393) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

– Χίλιοι εκατόν είκοσι οκτώ (1.128) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε το ΦΕΚ B 3549 – 03.08.2021-Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δείτε επίσης

Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση
Δείτε: ΦΕΚ-Πίνακες κλάδων Δευτεροβάθμιας ΠΕ7-11-34-40-80 έως 86-87.01 έως 87.10-88.01 έως 88.05-89-90-91– Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019. 
Διορισμοί-Βήματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τοποθέτηση των νεοδιόριστων
Δείτε: ΦΕΚ κατανομής 11.700 θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πριν φύγετε

Χρονοδιάγραμμα διορισμών-προσλήψεων αναπληρωτών: Ανακοίνωση διοριστέων-Κενά για πρόσληψη αναπληρωτών
Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση