Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανoμή διοικητικών ΚΕΔΑΣΥ: Ορθή επανάληψη της Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανoμή διοικητικών ΚΕΔΑΣΥ: Ορθή επανάληψη της Απόφασης κατανομής του συνόλου των ενενήντα επτά (97) οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού σαράντα επτά (47) θέσεις και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων πενήντα (50) στα 71 ΚΕΔΑΣΥ.

Κατανoμή διοικητικών ΚΕΔΑΣΥ

Σε ορθή επανάληψη κοινοποιήθηκε η Απόφαση κατανομής θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα

και αναφορικά με την κατανομή του συνόλου των ενενήντα επτά (97) οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού σαράντα επτά (47) θέσεις και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων πενήντα (50) στα 71 ΚΕΔΑΣΥ, έχουμε τις ακόλουθες αλλαγές:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ως προς τις θέσεις Κιλκίς και Πιερίας:

1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ στο ΚΕΔΑΣΥ Κιλκίς,

1 θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ στο ΚΕΔΑΣΥ Πιερίας

Επίσης, σύμφωνα με την Απόφαση της ορθής επανάληψης η υπό στοιχεία 47571/Ν4/26-4-2021 ΥΑ (ΦΕΚ 1957 Β’ – διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 3156 Γ’) “Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο, στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”, καταργείται.

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση τροποποίησης κατανομής προσωπικού ΚΕΔΑΣΥ 

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης

Νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο με θέσπιση μπόνους και Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων 

Πιστοποίηση επιτελικών στελεχών στο Δημόσιο: Υλοποίηση Ειδικού Προγράμματος 

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα 

ΦΕΚ: Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ- Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα ΑΕΙ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση