Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή επιχορήγησης ΑΕΙ για το οικονομικό έτος 2022-Αυξημένη κατά 13 εκ. ευρώ από πέρσι

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή επιχορήγησης ΑΕΙ για το οικονομικό έτος 2022 συνολικού ύψους 105.723.668€ – Αυξημένη κατά περισσότερα από 13 εκ. ευρώ από πέρσι – Πίνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, αυξημένη κατά περισσότερα από 13 εκ. ευρώ είναι η φετινή Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ύψους άνω των 105 εκ € για το οικονομικό έτος 2022.

Δείτε την απόφαση για την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ 

Το ΥΠΑΙΘ επισημαίνει πως

για πρώτη φορά, η απόφαση κατανομής που υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, κατόπιν εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘAΑΕ), λαμβάνεται βάσει

α. αντικειμενικών κριτηρίων ως προς το 80% της επιχορήγησης και

β. αξιολόγησης και σε ποιοτικούς δείκτες για το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση

Από την αυθαίρετη απόφαση εκάστοτε Υπουργού Παιδείας που ίσχυε μέχρι το 2019, εφαρμόζεται πλέον ένα αντικειμενικό και διαφανές σύστημα κατανομής χρηματοδότησης το οποίο λαμβάνει υπόψιν του και ποιοτικούς δείκτες απόδοσης των ΑΕΙ. 

Έτσι, τα Πανεπιστήμια της χώρας μας περνούν σε μια νέα εποχή, αφ’ ενός ως προς την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών, με μέριμνα για τις ιδιαιτερότητές τους και διαφάνεια, αφ’ ετέρου ως προς την έμπρακτη αναγνώριση της ποιοτικής λειτουργίας τους, τη στοχοθεσία, τον εντοπισμό και την ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων. Βάσει της εγκριθείσας κατανομής, θα αναμορφωθούν οι τακτικοί προϋπολογισμοί των ΑΕΙ για το οικονομικό έτος 2022.

Υπενθυμίζεται ότι

τα αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων κατανέμεται το 80% της τακτικής χρηματοδότησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αριθμό Τμημάτων/Σχολών/ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, τις απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού, τη γεωγραφική διασπορά, τις λειτουργικές δαπάνες και το προσωπικό.

Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται πλέον με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ, που αφορούν σε πέντε επιμέρους ενότητες, εκ των οποίων κάθε ΑΕΙ αξιολογείται σε τρεις.

Τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ (Α), ενότητα υποχρεωτική για όλους, και σε δύο εκ των τεσσάρων ενοτήτων που τα ίδια επιλέγουν:

Β. αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού (επελέγη από 16 στα 23 ΑΕΙ),

Γ. διασύνδεση με την κοινωνία την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης (επελέγη από 10 στα 23 ΑΕΙ), Δ. διεθνοποίηση (επελέγη από 12 στα 23 ΑΕΙ), Ε. ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος (επελέγη από 8 στα 23 ΑΕΙ ).

Η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως δήλωσε:

“Προχωράμε στην κατανομή άνω των 105 εκ € στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα για το οικονομικό έτος 2022, βάσει μετρήσιμων και ποιοτικών κριτηρίων, κατόπιν εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ.

Πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το στρατηγικό σχεδιασμό των Πανεπιστημίων μας.

Ένα καθοριστικό βήμα, με το οποίο εμπεδώνεται η διαφάνεια και η ανάδειξη της ποιότητάς τους, ενώ επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η δέσμευσή μας για διαφάνεια και αντικειμενικότητα στη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων μας.

Ευχαριστώ θερμά την ΕΘΑΑΕ και τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων για την αγαστή συνεργασία, που οδήγησε σε ένα τεκμηριωμένο αποτέλεσμα, και συγχαίρω τους ‘’πρωταθλητές’’ κάθε ενότητας αξιολόγησης.

Στόχος μας είναι Ιδρύματα ποιοτικά, υγιή, εξωστρεφή, επιστημονικοί πρωτοπόροι σε ανοδική τροχιά, που λειτουργούν ως ελκυστικοί προορισμοί για την εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα”.

Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘAΑΕ) είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση και τις υποβληθείσες εκθέσεις των ΑΕΙ: https://www.ethaae.gr/el/

ΠΙΝΑΚΑΣ

Επιλογή ενοτήτων κριτηρίων από τα ΑΕΙ και συνολική μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια

ΑΕΙ Α Β Γ Δ Ε
ΑΚΑ

ΔΗ

ΜΑΪ

ΚΕΣ ΔΡΑ

ΣΤΗ

ΡΙΟ

ΤΗ

ΤΕΣ

ΕΡ

ΕΥ

ΝΑ

ΔΙΑ

ΣΥ

ΝΔ

ΕΣΗ

ΜΕ

ΤΗΝ ΚΟΙ

ΝΩ

ΝΙΑ

ΔΙΕ

ΘΝΟ

ΠΟΙ

ΗΣΗ

ΠΑ

ΝΕΠΙ

ΣΤΗΜΙ

ΑΚΟ ΠΕΡΙ

ΒΑ

ΛΛ

ΟΝ

Σύνολο Μορίων
M
i
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΥΠΟ

ΧΡΕΩ

ΤΙΚΟ

2.534
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1.437
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1.582
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος  1.739
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2.974
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2.550
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 1.210
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 928
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1.952
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1.901
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 1.064
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 1.038
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1.471
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1.398
Πανεπιστήμιο Κρήτης 2.540
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2.095
Πανεπιστήμιο Πατρών 2.078
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1.549
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 983
Πάντειο Πανεπιστήμιο 1.842
Πολυτεχνείο Κρήτης 1.687
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1.805
ΑΣΠΑΙΤΕ 604
Δείτε επίσης

ΑΕΙ: Προτάσεις εξυγίανσης και εξορθολογισμού ζήτησε από τις Διοικήσεις η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα-απαλλαγή τελών φοίτησης: Τροποποίηση απόφασης 

Υποτροφίες σε 2.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 

Χρηματοδότηση υποδομών Πανεπιστημίων με 190 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση