Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή οργανικών θέσεων ΠΕ11-ΠΕ79.01-ΠΕ86 σε σχολικές μονάδες ΔΙΠΕ Ανατ. Θεσ/νίκης και Ροδόπης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή οργανικών θέσεων ΠΕ11-ΠΕ79.01-ΠΕ86 σε σχολικές μονάδες της ΔΙΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ΔΙΠΕ Ροδόπης – Αποφάσεις.

Α. Με την υπ. αριθμ. 45716/Δ1 Κοινή Απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού ΠΑΙΘ έχουμε την κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα

Οι οργανικές θέσεις που μεταφέρθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Θεσσαλονίκης με την υπό στοιχεία 161260/Θ2/09-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων-Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στη Γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 5775), κατανέμονται σε σχολικές μονάδες της ανωτέρω Διεύθυνσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5ο Δ.Σ. ΘΕΡΜΗΣ- ΤΡΙΑΔΙΟΥ 28Ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωδικός 9520674 9190046
ΠΕ11 1  
ΠΕ79.01   1

 

Β. Με την υπ. αριθμ. 45683/Δ1 Κοινή Απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού ΠΑΙΘ έχουμε την κατανομή οργανικής θέσης κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

Συγκεκριμένα

Η οργανική θέση που μεταφέρθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ροδόπης με την υπ’ αρ. 118160/21-9-2021 υπουργική απόφαση «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136)» (Β’ 4438), κατανέμεται σε σχολική μονάδα της ανωτέρω Διεύθυνσης, ως ακολούθως:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (Π.Ε.)
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Κωδικός 9420277
ΠΕ86 1

Δείτε το ΦΕΚ B 2103 – 28.04.2022

Δείτε επίσης

Τροποποίηση κατανομής οργανικών θέσεων ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 

Διορισμοί-Φυσικοί ΠΕΟ4.01: Αλγοριθμικός Αρμαγεδδών το σύστημα υπολογισμού οργανικών κενών 

Πρόταση ΣΑΚΕΑ για μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή: Την παρέδωσε στο Υπουργείο 

Μόνιμοι διορισμοί το 2022: Πιθανά εντός πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου ανακοινώνεται ο αριθμός 

Προσκλήσεις για υποβολή δικαιολογητικών Προκηρύξεων ΑΣΕΠ: Τι θα περιέχουν, που και πως θα κατατίθενται 

Πριν φύγετε

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση