Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή ΣΔΕΥ-ΕΔΥ στα ΚΕΔΑΣΥ: 1.100 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και Ψυχολόγων (ΠΕ23)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή ΣΔΕΥ-ΕΔΥ στα ΚΕΔΑΣΥ: 1.100 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) και Ψυχολόγων (ΠΕ23)-Ενόψει της προεργασίας της δήλωσης των λειτουργικών κενών για το σχολικό έτος 2021-22.

Κατανομή ΣΔΕΥ-ΕΔΥ στα ΚΕΔΑΣΥ

Σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: “Αναβάθμιση του Σχολείου, Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”,  στον οποίο προβλέπεται η σύσταση 550 θέσεων Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και 550 θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ απέστειλε στις ΠΔΕ  πίνακα με την κατανομή του προτεινόμενου αριθμού Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και του δυνητικού αριθμού των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης -ΕΔΥ (πρώην ΕΔΕΑΥ), λαμβάνοντας υπόψη παραμετρικά κριτήρια όπως ποσοστά μαθητικού πληθυσμού, σχολικών μονάδων, Τμημάτων Ενταξης.

Ενόψει της προεργασίας της δήλωσης των λειτουργικών κενών για το σχολικό έτος 2021-22,

το ΥΠΑΙΘ καλεί τις ΠΔΕ να προχωρήσουν στην συγκρότηση των σχολικών δικτύων  εκπαιδευτικής υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) καθώς και στη συγκρότηση των  Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.).

Η επιμέρους κατανομή τους ανά Δ/νση Εκπαίδευσης και ΚΕΔΑΣΥ,

πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί, κατόπιν συνεργασίας με τους/τις Διευθυντές/ντριες ΠΕ και ΔΕ καθώς και τους/τις Προϊσταμένους/ες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), μέχρι και τη Δευτέρα  09.08.2021.

Σημειώνεται ότι στον ως άνω Νόμο ορίζεται ότι:

«Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύονται σχολικά δίκτυα εκπαιδευτικής υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία δύνανται να αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. όλων των βαθμίδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της Ε.Α.Ε.. » […] « Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ορίζεται μία σχολική μονάδα του Σ.Δ.Ε.Υ., κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο υποστήριξης του δικτύου».

Δείτε σε μορφή excel τον Πίνακα κατανομής ΣΔΕΥ-ΕΔΥ

Δείτε επίσης

Διάταξη: 1.100 οργανικές ΚΛ-Ψυχολόγων-Ανήκουν στα ΚΕΔΑΣΥ(τ. ΚΕΣΥ)-διατίθενται στις ΕΔΥ(τ. ΕΔΕΑΥ)
Αξιολόγηση-Επιλογές στελεχών-Νέο σχολείο: Το νομοσχέδιο όπως ψηφίσθηκε και εστάλη για ΦΕΚ
Συνολικός αριθμός υπηρετούντων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2020-21 | Πίνακες του ΥΠΑΙΘ στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο ΕΕΠ ΠΕ23 Ψυχολόγων | Απόφαση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση