Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕΔΑΣΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε.Ε.Π. της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. – Απόφαση.

Την κατανομή στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε.Ε.Π. της επιστημονικής ευθύνης των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) περιλαμβάνει η υπ. αριθμ. Φ.351.1/314/104121/Ε3 Απόφαση την οποία υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ακολουθεί η Απόφαση με την κατανομή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Φ.351.1/314/104121/Ε3

Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε.Ε.Π. της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης (Θ.Σ.Ε.) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης του Ε.Ε.Π. την επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως εξής:

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 5667/27-9-2023

______________________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η υπό στοιχεία Φ.351.1/150/33121/Ε3/22-3-2023 Υπουργική Απόφαση «Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μιας ή περισσοτέρων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» (Β’ 1964), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.351.1/295/88482/ Ε3/4-8-2023 (Β’ 5013) όμοια – (Με την υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/150/33121/Ε3 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1964/27-3-2023, κατανέμεται στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης η επιστημονική ευθύνη του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης). 
  • Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/565/97430/Β1/6-9-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠAI.Θ.Α.).

Δείτε επίσης

Κατανομή Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης-Περιοχές επιστημονικής ευθύνης 

Κατανομή Συμβούλων Εκπαίδευσης ΕΕΠ στις Διευθύνσεις A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης 

Μιχαηλίδου για Παράλληλη Στήριξη: 20.000 πιστώσεις-270% αύξηση αιτημάτων-Δεν είναι η σκιά του μαθητή ο εκπ/κός

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση