Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού σε Διευθύνσεις Εκπ/σης βάσει Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, βάσει του Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022.

Με έγγραφο της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως έχουμε την κατανομή μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, βάσει του Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022.

Συγκεκριμένα κατανέμονται είκοσι τρεις (23) θέσεις τακτικού προσωπικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ ως ακολούθως:

Δείτε σε μορφή pdf την κατανομή, στο υπ. αριθμ. πρωτ. έγγραφο 42931/N4/13-4-2022

Δείτε την κατανομή και ακολούθως
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΛ

ΗΨΗΣ

ΘΕΣΗ
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ– ΠΔΕ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &

ΘΡΑΚΗΣ -ΥΠΑΙΘ

5527120241 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Μόνιμος 1
2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

– ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΥΠΑΙΘ

2531845684 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Μόνιμος 1
3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

– ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΥΠΑΙΘ

9714102351 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Μόνιμος 1
4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

– ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΥΠΑΙΘ

9988104128 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ Μόνιμος 1
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΥΠΑΙΘ

9441401206 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Μόνιμος 1
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΥΠΑΙΘ

4212512466 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Μόνιμος 1
7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

– ΥΠΑΙΘ

1111373105 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Μόνιμος 1
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

– ΥΠΑΙΘ

3968833054 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μόνιμος 1
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ – ΠΔΕ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΥΠΑΙΘ

9489809892 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Μόνιμος 1
10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ – ΠΔΕ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΥΠΑΙΘ

1107253962 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ Μόνιμος 1
11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –

ΥΠΑΙΘ

6740291218 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Μόνιμος 1
12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –

ΥΠΑΙΘ

5711713111 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Μόνιμος 1
13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

– ΥΠΑΙΘ

9612112098 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Μόνιμος 1
14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ –

ΥΠΑΙΘ

9311242631 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ Μόνιμος 1
15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ –ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΥΠΑΙΘ 7910237994 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μόνιμος 1
           
16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ –

ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΥΠΑΙΘ

6263898666 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Μόνιμος 1
17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ –

ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΥΠΑΙΘ

4724161116 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μόνιμος 1
18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ– ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΥΠΑΙΘ 2381126110 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μόνιμος 1
19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ–

ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΥΠΑΙΘ

1011011058 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Μόνιμος 1
20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ– ΠΔΕ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΥΠΑΙΘ

6532119667 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μόνιμος 1
21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ– ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ – ΥΠΑΙΘ 4795821011 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Μόνιμος 1
22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΥΠΑΙΘ

7110164861 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Μόνιμος 1
23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΠΔΕ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΥΠΑΙΘ

1259110571 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μόνιμος 1
  ΣΥΝΟΛΟ       23
Δείτε επίσης

Ορισμός υπευθύνου Σύζευξις: Σε κάθε σχολική μονάδα για τη διευκόλυνση υλοποίησης του έργου 

Καταργούνται τα self test στα σχολεία από την Πρωτομαγιά-Ανακοινώσεις Υπουργού Υγείας Θ. Πλεύρη 

Καταβολή μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων νωρίτερα λόγω αναγκών Πάσχα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση