Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία: Εγγραφο της Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Αναστασία Γκίκα.

Το μάθημα των Αγγλικών θα διδάσκεται για (2) δύο διδακτικές ώρες έναντι (1) μίας, ενώ η Μελέτη Περιβάλλοντος θα διδάσκεται για (3) τρεις διδακτικές ώρες έναντι (4) τεσσάρων, στις στις Α΄ και Β΄ τάξεις των Δημοτικών σχολείων, σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Αναστασία Γκίκα σε:

  • Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης.
  • Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (μέσω των Περιφερ. Δ/νσεων Εκπ/σης).
  • Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπαίδευσης.
  • Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω των Δ/νσεων Π/θμιας Εκπ/σης).
Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου
ΘΕΜΑ: “Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία”

 Η κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2-4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α′ 109) όπως αντικαθίστανται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Συγκεκριμένα επέρχονται αλλαγές ως προς τη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος, στις Α΄ και Β΄ τάξεις ως εξής:

Το μάθημα των Αγγλικών θα διδάσκεται για (2) δύο διδακτικές ώρες έναντι (1) μίας, ενώ η Μελέτη Περιβάλλοντος θα διδάσκεται για (3) τρεις διδακτικές ώρες έναντι (4) τεσσάρων.

Τα ανωτέρω θα ισχύουν από το σχολικό έτος 2020-2021.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Δείτε το έγγραφο Κατανομή του χρόνου ανά διδ. αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία σε μορφή pdf

Δείτε επίσης

Επιτροπή για σχολικό εκφοβισμό: Συγκροτήθηκε με Απόφαση της Υφ. Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου ειδικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας | Εγκύκλιοι
Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Υλοποίηση Πιλοτικής Δράσης | ΦΕΚ
Επιλογή προσωπικού σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με θητεία | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση