Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Καταρτίζονται ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτια εκλογών αιρετών: Το ΥΠΑΙΘ δεν αναγνωρίζει τις αποσύρσεις υποψηφιοτήτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Καταρτίζονται ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτια εκλογών αιρετών: Με έγγραφο το ΥΠΑΙΘ δεν αναγνωρίζει ως νόμιμες τις αποσύρσεις υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Καταρτίζονται ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτια

Και εγγράφως καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την κατάρτιση ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων έχοντας ως βάση τις αποφάσεις με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και του ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Την αποσταλείσα Εγκύκλιο υπογράφει η Γενική Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ κα Αναστασία Γκίκα.

Στο έγγραφο επισημαίνεται πως

τα άρθρα 21 και 36* του Προεδρικού Διατάγματος 1/2003, τα οποία ισχύουν καθότι δεν καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν, δεν αναφέρουν ο,τιδήποτε σχετικά με την απόσυρση υποψηφιοτήτων ή την παραίτηση από αυτές και έτσι δεν μπορούν να αποδοθούν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες σε οποιαδήποτε σχετική δήλωση και να καταστήσουν νόμιμες και δικαιολογημένες συγκεκριμένες πράξεις εκ μέρους των διοικητικών οργάνων που εμπλέκονται κατά το νόμο στην εκλογική διαδικασία.

Κατ αυτή την έννοια,

σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, δεν αναφέρεται στο ΠΔ 1/2013 οτιδήποτε περί απόσυρσης υποψηφιοτήτων και οποιαδήποτε σχετική δήλωση περί απόσυρσης υποψηφίων δεν προβλέπεται.

Ετσι, όπως διαφαίνεται,

οι Διευθύνσεις και οι ΠΔΕ θα αναρτήσουν τα ψηφοδέλτια ηλεκτρονικά, μη λαμβάνοντας υπόψη δηλώσεις απόσυρσης υποψηφιοτήτων από τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Σήμερα επίσης

στην κοινή διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών το Σάββατο 7 Νοεμβρίου η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Κεραμέως ερωτώμενη για το ενδεχόμενο παραίτησης όσων εκπαιδευτικών εκλεγούν, ανέφερε ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων μέχρι εξαντλήσεως των εκλεχθέντων.

Υπενθυμίζουμε πως

η ΟΛΜΕ κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα και αίτημα για προσωρινή διαταγή αναστολής των εκλογών, που προβλέπεται να συζητηθεί πριν τις 7 Νοεμβρίου 2020, ημέρα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο απόσυρσης ψηφοδελτίων

Δείτε σχετικά

Αναστολή εκλογών υπηρεσιακών συμβουλίων δημοσίου….πλην εκπαιδευτικών
Απόφαση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για αποχή από τις ηλεκτρονικές εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ-ΠΥΣΕΕΠ
ΟΛΜΕ-Ανακοίνωση: Αποχή από τις εκλογές-παρωδία

Δείτε ακόμη

_________________________

*Δείτε το άρθρο 21 του Π.Δ. 1/2003
Ανακήρυξη υποψηφίων εκπαιδευτικών

1. Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ανακηρύσσονται, ύστερα από έλεγχο των προϋποθέσεων για την εκλογή τους, με απόφαση:

α) Του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψήφιους των περιφερειακών συμβουλίων.

β) Του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψήφιους των ανωτέρων περιφερειακών συμβουλίων.

γ) Του γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν πρόκειται για υποψήφιους των κεντρικών συμβουλίων.

 2. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή και ανακοινώνονται στα σχολεία κάθε περιοχής.

 3. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους εκπροσώπους των συνδυασμών 11 τους μεμονωμένους υποψήφιους μέχρι 20 Σεπτεμβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή, στον αρμόδιο διευθυντή ή περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ή στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση, οι πίνακες των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογή. Η υποβολή των πινάκων αυτών γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

_________________________

Δείτε το άρθρο 36 του ΠΔ 1/2003
Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ

1. Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι στα ΠΥΣΕΕΠ και το ΥΣΕΕΠ ανακηρύσσονται, ύστερα από έλεγχο των προϋποθέσεων για την εκλογή τους, με απόφαση:

α) Του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για υποψηφίους των ΠΥΣΕΕΠ.

β) Του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν πρόκειται για υποψηφίους του ΥΣΕΕΠ.

 2. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή και ανακοινώνονται στα σχολεία κάθε περιοχής.

 3. Για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψηφίους, με τη φροντίδα και την ευθύνη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους που θα γίνει η εκλογή, στον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ή στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση, οι πίνακες των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογή.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση