Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατασκηνώσεις Υπουργείου Παιδείας-Ζούμπερι: Οργάνωση και λειτουργία για το 2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατασκηνώσεις Υπουργείου Παιδείας-Ζούμπερι: Οργάνωση και λειτουργία για το έτος 2021-Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως.

Κατασκηνώσεις Υπουργείου Παιδείας-Ζούμπερι

Με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 60339/ΓΔ8/27-5-2021 Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως ανατίθεται η οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2021 στους:

  • Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπουργείου Παιδείας (Σ.Υ.Κ.Υ.Π.)
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.),
  • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας
  • Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
Το έγγραφο
ΘΕΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:……………………….

1. Αναθέτουμε στους:

α) Σύλλογο Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπουργείου Παιδείας (Σ.Υ.Κ.Υ.Π.)

β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.),

γ) Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

δ) Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

 2. για τη θερινή περίοδο 2021 και ειδικότερα για το διάστημα από 01-06-2021 μέχρι και 30-09-2021, την οργάνωση για τη λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, του τμήματος Α των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) στην περιοχή Αγ. Ανδρέας- Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα.

3. Η διοίκηση του τμήματος Α των καταλυμάτων, που θα ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) βάσει του Ν. 4415/2016, θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

4. Για την εύρυθμη λειτουργία του, το τμήμα Α των καταλυμάτων θα στελεχωθεί με ανάλογο αριθμό υπαλλήλων και εκπαιδευτικών κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Δ.Σ.

5. Στο τμήμα Α των καταλυμάτων θα διαμείνουν εν ενεργεία υπάλληλοι μέλη της Σ.Υ.Κ.Υ.Π. , της Π.Ο.Σ.Υ.Π. , της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ με τις οικογένειές τους.

6. Για τη διαμονή των υπαλλήλων/ εκπαιδευτικών, δύναται να καταβληθεί συνδρομή, το ποσό της οποίας θα οριστεί από το Δ.Σ. του τμήματος Α’ των καταλυμάτων, για την κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών.

7. Οι περίοδοι διαμονής, ο αριθμός και η επιλογή των υπαλλήλων και εκπαιδευτικών που θα διαμείνουν, θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος Α των καταλυμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των λειτουργικών οικίσκων που θα παραδοθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος Α’ των καταλυμάτων, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε παρέμβαση ή/και τροποποίηση στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του τμήματος Α των καταλυμάτων, χωρίς την έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

10. Ο έλεγχος και η εποπτεία για την τήρηση των ανωτέρω ασκείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

11. Η Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία λήψης αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.).

Η Υπουργός

Νίκη Κεραμέως

Δείτε επίσης

Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-22 ΟΑΕΔ-ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις
Δωρεάν προμήθεια self test από κατόχους ΑΜΚΑ ηλικίας 18 έως 30 ετών | ΦΕΚ
Εξεταστική εαρινού εξαμήνου ΑΕΙ: Τι ισχύει-Αρχεται όχι νωρίτερα της 7ης Ιουνίου 2021
 Ψηφιακό Πιστοποιητικό covid-19: Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση