Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατατακτήριες 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021-Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατατακτήριες 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021-Για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των ΑΕΙ για το 2020-21-Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης.

Κατατακτήριες 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου

Με την υπ. αριθμ. Αριθμ. 54277/Ζ1 – ΦΕΚ B 2067 – 19.05.2021 – Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Αγγελου Συρίγου έχουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία 48918/Ζ1/28-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021″ (Β’ 1818).

Σύμφωνα με την νέα Απόφαση

οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Αναλυτικά η Απόφαση

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την παρ. 1 και προσθέτουμε την παρ. 7 στο άρθρο μόνο της υπό στοιχεία 48918/Ζ1/28-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (Β’ 1818), ως εξής:

“1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021″,

“7. Η ελάχιστη διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι μιάμιση ώρα”

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 48918/Ζ1/28-4-2021 (Β’ 1818) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2067 – 19.05.2021 Τροποποίηση απόφασης διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων 2021

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Δείτε επίσης

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΑΕΙ: E-Diplomas, Ε-University, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ των ΑΕΙ: Συγκροτήθηκε ομάδα έργου για εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου
Φοιτητούπολη στο Πάρκο Πόλης Δήμου Φυλής για τη φοιτητική στέγαση του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής
4 Ερωτήματα ΣΥΡΙΖΑ προς Υπουργείο Παιδείας για το νέο σύστημα εισαγωγής στα AEI και την Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση