Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατατακτήριες Σχολής Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων ΑΕΙ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατατακτήριες Σχολής Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων – ΦΕΚ.

Κατατακτήριες Σχολής Αξιωματικών Πυροσβεστικής

Με την υπ. αριθμ. 53622 οικ. Φ.109.1 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4944/22-9-2022 καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα και η διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών.

Συγκεκριμένα

Εξεταζόμενα μαθήματα

1. Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέματα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα μαθήματα:

α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας.

β. Δημόσιο Δίκαιο και Πυροσβεστική Νομοθεσία.

γ. Πολιτική Οικονομία και Δημόσιο Λογιστικό.

2. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Για την κάλυψη της εξεταστέας ύλης, κάθε υποψήφιος αναζητά, κατά την κρίση του, τις αντίστοιχες πηγές συγγράμματα.

Προκαταρκτικές εξετάσεις

1. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 7, 8, 9,10 και 11 του π.δ. 17/2022 (Α΄ 53).

2. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται, καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του 59/2022.

3. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων και ο πίνακας των υποψηφίων που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Προκήρυξη

Η προκήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 59/2022 και στην υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185) απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε ολόκληρο το περιεχόμενο του ΦΕΚ Β 4944/22-9-2022

Δείτε επίσης

Δωρεάν φοίτηση σε Μεταπτυχιακά με τέλη φοίτησης: Οροι και προϋποθέσεις | Απόφαση 

Διατάξεις αύξησης στεγαστικού επιδόματος φοιτητών και μεταφοράς μαθητών προς ψήφιση στη Βουλή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση