Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατάταξη σχολών σε Επιστημονικά Πεδία: Αντικατάσταση από “ΔΙΠΑΕ” σε “ΔΠΘ” – Τροποποίηση Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατάταξη σχολών σε Επιστημονικά Πεδία: Αντικατάσταση από “ΔΙΠΑΕ” σε “ΔΠΘ” – Τροποποίηση Απόφασης στο ΦΕΚ Β 2714/10-5-2024.

Κατάταξη σχολών σε Επιστημονικά Πεδία

ΦΕΚ Β 2714/10-5-2024

Αριθμ.Φ.253/ 47041 /Α5

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/ Α5/28-1-2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345).

Άρθρο 1

Κατάταξη Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο εδάφιο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, το Τμήμα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΠΘ

2. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο εδάφιο «ΕΠΙΣ- ΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, το Τμήμα «ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΠΘ

3. Στο εδάφιο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, το Τμήμα «ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΠΘ

4. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, το Τμήμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΠΘ

5. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, το Τμήμα «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΠΘ

6. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, το Τμήμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) – ΔΠΘ

7. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, το Τμήμα «ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) – ΔΠΘ

8. Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, το Τμήμα «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) – ΔΠΘ

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και επόμενων ετών.

Δείτε επίσης

Συντελεστές βαρύτητας ΣΜΥΑ-Ραδιοναυτίλοι για τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2025 και εφεξής 

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων εισαγωγής Στρατιωτικών σχολών-Λιμενικού-Πυροσβεστικής-ΑΕΝ-ΣΣΑΣ-ΑΣΕΙ 

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2024: Σχολών-Τμημάτων και Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών 2024 

Συντελεστές ΕΒΕ μουσικών μαθημάτων και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ από 2024-25 

Συντελεστές βαρύτητας τμήματος Ψυχολογίας ΔΠΘ: Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ 

Δείτε επίσης

Προθεσμίες κατάταξης σε επιστημονικά πεδία για τον καθορισμό συντελεστή ΕΒΕ σε σχολές, τμήματα που εντάχθηκαν ή ιδρύθηκαν στο ΔΠΘ

Εξετάσεις ελληνικής PISA 2024: Τα 330 Δημοτικά και τα 330 Γυμνάσια που θα συμμετάσχουν

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση