Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, με 220 άρθρα.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ

Κατατέθηκε στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την επιλογή στελεχών, τα ΚΕΔΑΣΥ κ.α.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 220 άρθρα.

Δείτε σε μορφή pdf τις Διατάξεις του σχεδίου νόμου “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”
Δείτε την Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
Δείτε την Αιτιολογική Εκθεση
Δείτε την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Δείτε την Ειδική Εκθεση

__________

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ
Στόχος του νομοσχεδίου είναι

η δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου σχολείου, που εξασφαλίζει περισσότερα και καλύτερα εφόδια για το παρόν και το μέλλον των μαθητών, καθώς και η απελευθέρωση του δυναμικού των εκπαιδευτικών, σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξημένης λογοδοσίας.

Το νομοσχέδιο αποτελείται από 3 αλληλένδετους πυλώνες:
1. Την ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων.
Ενδεικτικές ρυθμίσεις:
 • Ελεύθερη επιλογή βιβλίου (πολλαπλό βιβλίο)
 • Ελευθερία ως προς τη μορφή των 4μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης (π.χ. εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης/flipped classroom, ατομική/ομαδική εργασία αντί για ωριαίο διαγώνισμα)
 • Αποκέντρωση διαδικασίας έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και πρακτικής άσκησης
 • Δυνατότητα συγκρότησης εκπαιδευτικών ομίλων
 • Μηνιαίες παιδαγωγικές συναντήσεις
 • Ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή και των Εκπαιδευτικών σε Θέσεις Ευθύνης
 • Θέσπιση υποστηρικτών οργάνων στον Διευθυντή και το Σχολείο, με μοριοδότηση και συνεκτίμηση στο φάκελο αξιολόγησης: α) Υποδιευθυντές (με εισήγηση Διευθυντή), β) Ενδοσχολικοί συντονιστές, γ) Μέντορες, δ) Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ.
2. Τη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών ως μέσου         βελτίωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, παράλληλα με αυξημένη λογοδοσία και διαφάνεια.
Ενδεικτικές ρυθμίσεις:
 • Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών , με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, προβλέπεται επιβράβευση μέσω μορίων (για την επιλογή σε θέσεις ευθύνης, πχ Διευθυντής σχολείου) και σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, υποχρεωτική επιμόρφωση.
 • Αξιολόγηση του έργου των στελεχών εκπαίδευσης, με στόχο την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους, δύο φορές κατά τη διάρκεια της θητείας τους (και στο μέσο και στο τέλος) και πρόβλεψη αντικατάστασης σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης.
 • Αυξημένη Διαφάνεια και Λογοδοσία: Ελληνική PISA, με Διαγνωστικά τεστ αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος για μαθητές ΣΤ’ Δημ. και Γ’ Γυμν. (γλώσσα και μαθηματικά), ανώνυμα και χωρίς το αποτέλεσμα να συνεκτιμάται στη βαθμολογία του μαθητή, ιστοσελίδα σχολικών μονάδων (διαφάνεια) και προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ, πιο ευέλικτο και λειτουργικό σχήμα Σχολικών Συμβουλίων.
3. Την ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης ;για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνομου σχολείου.
Ενδεικτικές ρυθμίσεις:
 • Ενισχύουμε το παιδαγωγικό έργο. Με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την παρακολούθησή του, προκειμένου να διαπιστώσουμε για παράδειγμα πώς προχωρούν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων τα οποία εισάγονται φέτος σε όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας ή πώς προχωρούν οι δραστηριότητες στα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, οι οποίες επίσης εισάγονται καθολικά από τον Σεπτέμβριο.
 • Ενισχύουμε τη στήριξη των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών μας, δεδομένης μάλιστα και της επίδρασης της πανδημίας, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία.
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
Με το νέο νομοσχέδιο,

περνάμε από την αποστήθιση στην κριτική ανάλυση και σκέψη, απελευθερώνουμε τη δημιουργική πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών μας, τους εμπιστευόμαστε, δημιουργούμε μηχανισμούς βελτίωσης, αποκεντρώνουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Φτιάχνουμε το σχολείο του αύριο, σήμερα.

Επιπλέον,

εισάγουμε ένα οργανωμένο σύστημα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του κλήρου και τη συνέχιση εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.  Κληρικοί θα μπορούν να μισθοδοτηθούν από το Δημόσιο πλέον μόνο εφόσον κατέχουν πτυχίο από Σχολή Μαθητείας Κληρικών ή από ΑΕΙ (και όχι π.χ. από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως ισχύει έως σήμερα), ενώ συνενώνονται οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες από 4 σε 2.

Παράλληλα, εισάγονται καινοτόμες ρυθμίσεις, όπως
 • η εφαρμογή 123 νέων Προγραμμάτων Σπουδών πιλοτικά την επόμενη σχολική χρονιά.
 • η διεξαγωγή όλων των εκλογικών διαδικασιών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και η δυνατότητα συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των ιδρυμάτων με τηλεδιάσκεψη, ανεξαρτήτως κορωνοϊού, με στόχο τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και την αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Άρθρο 2 Σκοπός
 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Ορισμοί
Άρθρο 5 Αποκεντρωμένες υπηρεσίες   πρωτοβάθμιας   και   δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 6 Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 7 Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών
Άρθρο 8 Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 9 Κοινή Συνεδρίαση   Εποπτών

Συμβούλων Εκπαίδευσης

Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
Άρθρο 10 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
Άρθρο 11 Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 12 Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής

Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 13 Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 14 Διοίκηση         των         Κέντρων        Διεπιστημονικής        Αξιολόγησης,

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 15 Στελέχωση        των        Κέντρων       Διεπιστημονικής       Αξιολόγησης,

Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 16 Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 17 Σχολικά     Δίκτυα     Εκπαιδευτικής     Υποστήριξης     και     Επιτροπές

Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 18 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το

Περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 19 Οργάνωση και   στελέχωση

Περιβάλλον και την Αειφορία

των Κέντρων Εκπαίδευσης για το
Άρθρο 20 Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Άρθρο 21 Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
Άρθρο 22 Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
Άρθρο 23 Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 24 Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας
Άρθρο 25 Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων
Άρθρο 26 Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 27 Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Άρθρο 28 Μισθολογικές διατάξεις
Άρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 30 Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 31 Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Άρθρο 32 Κριτήρια επιλογής
Άρθρο 33 Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής

Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 34 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης
Άρθρο 35 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και

Εργαστηριακών    Κέντρων     και     Προϊσταμένων    των                                     Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Άρθρο 36 Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου
Άρθρο 37 Συμβούλια επιλογής
Άρθρο 38 Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Άρθρο 39 Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων
Άρθρο 40 Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής
Άρθρο 41 Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 42 Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
Άρθρο 43 Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 44 Απαλλαγή στελεχών

καθηκόντων τους

της εκπαίδευσης από την άσκηση των
Άρθρο 45 Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη

λήξη της θητείας τους

Άρθρο 46 Αναπλήρωση
Άρθρο 47 Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής  Τεχνών και

Επαγγελμάτων

Άρθρο 48 Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Άρθρο 50 Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση

του άρθρου 29 του ν. 1566/1985

Άρθρο 51 Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων –

Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000

Άρθρο 52 Πειθαρχικά Συμβούλια στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση του

άρθρου έκτου του ν. 4057/2012

Άρθρο 53 Διαγνωστικοί, αξιολογικοί   και   υποστηρικτικοί   φορείς   για   τους

μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008

Άρθρο 54 Διαδικασία     διάγνωσης     ειδικών     εκπαιδευτικών     αναγκών     –

Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008

Άρθρο 55 Παράταση φοίτησης μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και

Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3699/2008

 

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 56 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 57 Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 58 Όργανα αξιολόγησης
Άρθρο 59 Περιοδικότητα αξιολόγησης
Άρθρο 60 Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης
Άρθρο 61 Διαδικασίες αξιολόγησης
Άρθρο 62 Ενστάσεις
Άρθρο 63 Όργανα εξέτασης των ενστάσεων
Άρθρο 64 Ειδικές ρυθμίσεις για τα στελέχη των Πρότυπων και Πειραματικών

Σχολείων

Άρθρο 65 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 66 Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των

μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης

Άρθρο 67 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
Άρθρο 68 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των

Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Άρθρο 69 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

Άρθρο 70 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών

Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Άρθρο 71 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

Άρθρο 72 Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο
Άρθρο 73 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
Άρθρο 74 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Άρθρο 75 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

των σχολικών μονάδων

Άρθρο 76 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών

Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Άρθρο 77 Περιοδικότητα αξιολόγησης
Άρθρο 78 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 79 Ενστάσεις
Άρθρο 80 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
Άρθρο 81 Ειδική ψηφιακή   εφαρμογή   για   την   αξιολόγηση   των   στελεχών

εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 82 Μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης
Άρθρο 83 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Άρθρο 84 Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών

Βιβλίων

Άρθρο 85 Επιλογή διδακτικών βιβλίων
Άρθρο 86 Αξιολόγηση μαθητών
Άρθρο 87 Συνεργασίες με τρίτους φορείς
Άρθρο 88 Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα
Άρθρο 89 Λειτουργία εκπαιδευτικών   ομίλων   –   Υπεύθυνοι   Εκπαιδευτικών

Ομίλων

Άρθρο 90 Παιδαγωγικές συναντήσεις
Άρθρο 91 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 92 Ενδοσχολικοί Συντονιστές
Άρθρο 93 Παιδαγωγικός σύμβουλος –μέντορας στη σχολική μονάδα
Άρθρο 94 Υπεύθυνος Διασύνδεσης   με   τη   Μαθητεία   στα   Ενιαία   Ειδικά

Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια

Άρθρο 95 Ενδοσχολική επιμόρφωση
Άρθρο 96 Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο

της σχολικής μονάδας

Άρθρο 97 Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και

47 Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Άρθρο 98 Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών

εγκαταστάσεων

Άρθρο 99 Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών
Άρθρο 100 Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της

σχολικής μονάδας

Άρθρο 101 Ανάθεση εξωδιδακτικών   εργασιών   από   τον   Διευθυντή   ή   τον

Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Άρθρο 102 Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων
Άρθρο 103 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ′
ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
Άρθρο 104 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος
Άρθρο 105 Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας
Άρθρο 106 Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων
Άρθρο 107 Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου
Άρθρο 108 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 109 Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 110 Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 111 Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 112 Ίδρυση, κατάργηση   και   αναστολή   λειτουργίας   Εκκλησιαστικών

Σχολείων

Άρθρο 113 Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία
Άρθρο 114 Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 115 Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 116 Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 117 Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 118 Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 119 Θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών
Άρθρο 120 Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των

καθηκόντων τους

Άρθρο 121 Μετάθεση – τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη

της θητείας τους

Άρθρο 122 Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
Άρθρο 123 Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία
Άρθρο 124 Προγράμματα σπουδών
Άρθρο 125 Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων
Άρθρο 126 Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών
Άρθρο 127 Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 128 Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 129 Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων με φορείς και με σχολικές

μονάδες της αλλοδαπής

Άρθρο 130 Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Εκκλησιαστικών

Σχολείων

Άρθρο 131 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 132 Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 133 Σχολική Εφορεία
Άρθρο 134 Μαθητική εστία
Άρθρο 135 Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική δευτεροβάθμια

εκπαίδευση

Άρθρο 136 Κάλυψη δαπανών λειτουργίας
Άρθρο 137 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Άρθρο 138 Μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 139 Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 140 Δίπλωμα μαθητείας
Άρθρο 141 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων

Κληρικών

Άρθρο 142 Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής

Σχολής

Άρθρο 143 Εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων

Κληρικών

Άρθρο 144 Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 145 Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές   Μαθητείας Υποψήφιων

Κληρικών

Άρθρο 146 Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 147 Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 148 Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 149 Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 150 Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 151 Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 152 Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών
Άρθρο 153 Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράμματα ιερατικών

σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Άρθρο 154 Χρηματοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 155 Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 156 Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών με φορείς
Άρθρο 157 Αξιολόγηση    του     εκπαιδευτικού    προγράμματος    των     Σχολών

Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους

Άρθρο 158 Εστίες    ιεροσπουδαστών    των    Σχολών    Μαθητείας    Υποψήφιων

Κληρικών

Άρθρο 159 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας

Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 160 Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των

Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 161 Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλά Ιωαννίνων και

Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης

Άρθρο 162 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
Άρθρο 163 Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης
Άρθρο 164 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Άρθρο 165 Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης

και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Άρθρο 166 Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006
 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Άρθρο 167 Κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών/κενούμενων θέσεων στα ολιγοθέσια σχολεία – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.

4589/2019

Άρθρο 168 Δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 – Μουσικής, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 5 του

άρθρου 12 του ν. 3260/2004

Άρθρο 169 Αιτήσεις – προθεσμίες για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών –

Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996

Άρθρο 170 Αιτήσεις – προθεσμίες για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού –- Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008

Άρθρο 171 Προσωπικό     Ειδικής     Αγωγής     και     Εκπαίδευσης     και                            κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του

ν. 3699/2008

Άρθρο 172 Άδειες χωρίς αποδοχές – Τροποποίηση της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του

άρθρου 16 του ν. 1566/1985

Άρθρο 173 Εγγραφή       αλλοδαπών      μαθητών       στις       σχολικές       μονάδες

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 174 Δυνατότητα ένταξης των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην

κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων

Άρθρο 175 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 176 Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 –

Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4692/2020

Άρθρο 177 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4283/2014

Άρθρο 178 Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία- Τροποποιήσεις

του ν. 4692/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 179 Ρυθμίσεις Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων
Άρθρο 180 Απασχόληση Πανεπιστημιακών Ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Άρθρο 181 Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ» και το πληροφοριακό

σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Άρθρο 182 Ρύθμιση για τα ασυμβίβαστα του Κοσμήτορα – Τροποποίηση του

άρθρου 24 του ν. 4009/2011

Άρθρο 183 Ρυθμίσεις για τις αποφάσεις σύστασης Μονάδων Ασφάλειας και

Προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 184 Ρυθμίσεις για την απόσπαση προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης

Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4653/2020

Άρθρο 185 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και μετονομασίας Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος– Τροποποίηση της παρ. 2

του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017

Άρθρο 186 Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών

και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 187 Τράπεζα    ερωτήσεωνΔιεπιστημονικού   Οργανισμού   Αναγνώρισης

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης– Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 12 του ν. 3328/2005

Άρθρο 188 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 189 Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα Πειραματικά και Θεματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση του άρθρου 41

του ν. 4763/2020

Άρθρο 190 Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποίηση της παρ. 17

του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

Άρθρο 191 Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής

Κατάρτισης/– Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016

Άρθρο 192 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν.

4763/2020

Άρθρο 193 Παράταση απόσπασης και θητείας των διευθυντών και υποδιευθυντών δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων –

Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

Άρθρο 194 Ρυθμίσεις θεμάτων φοίτησης στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση της περ. β) της

παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4763/2020

Άρθρο 195 Ρύθμιση θεμάτων   καθορισμού   τομέων   και   ειδικοτήτων   των

Επαγγελματικών Λυκείων – Τροποποίηση της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013

Άρθρο 196 Ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και λειτουργίας των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16

του ν. 4763/2020

Άρθρο 197 Αποσπάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (και των δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 118

του ν. 4692/2020

Άρθρο 198 Τίτλοι σπουδών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και

Τράπεζα Θεμάτων

Άρθρο 199 Θέματα Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Τροποποίηση του

άρθρου 64 του ν. 4415/2016

Άρθρο 200 Ρυθμίσεις μειονοτικών σχολείων Θράκης για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν.

4692/2020

Άρθρο 201 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της

διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 202 Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19 για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία – Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 του ν. 4790/2021

Άρθρο 203 Παράταση της προθεσμίας έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» – Τροποποίηση της παρ. 2

του άρθρου 46 του ν. 4589/2019

Άρθρο 204 Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 205 Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης –

Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Άρθρο 206 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο 207 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο 208 Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Συντονσιμού

και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Άρθρο 209 Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄
Άρθρο 210 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε΄
Άρθρο 211 Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου

Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 212 Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών

Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Άρθρο 213 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 και

στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Άρθρο 214 Μεταβατικές    διατάξεις    για     το     προσωπικό     διοικητικής     και

λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων  – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006

Άρθρο 215 Λοιπές μεταβατικές διατάξεις για τη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική

εκπαίδευση

Άρθρο 216 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες –

Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

 

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 217 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β΄
Άρθρο 218 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Ε΄
Άρθρο 219 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους ΣΤ΄
 

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 220 Έναρξη ισχύος

Δείτε επίσης

Η ΚΥΑ με τα μέτρα κορονοϊού έως 26.07.2021: Eστίαση-κέντρα διασκέδασης-γήπεδα-μετακινήσεις
 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2021: Σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση