Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τα Υπουργεία καλούνται με Εγκύκλιο του Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης να καταθέσουν τετραετή Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Με  Εφαρμοστική Εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μ. Ξενογιαννακοπούλου τα Υπουργεία καλούνται να καταθέσουν τετραετή Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού.

Η Εγκύκλιος έχει να κάνει με τις προβλέψεις του ν.4590  /2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου  Συμβουλίου  Επιλογής  Προσωπικού  (Α.Σ.Ε.Π.),  ενίσχυση  και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», για σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού.

Με την Εγκύκλιο η κα Υπουργός ζητεί από όλους τους αποδέκτες της Εγκυκλίου  όπως αποστείλουν τα  τετραετή  σχέδια  προγραμματισμού προσλήψεων των ετών 2020-2023 και ενημερώνει πως:

“Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης  ανθρώπινου  δυναμικού  της δημόσιας  διοίκησηςκαθίσταται  απαραίτητη  η  λήψη  μέτρων  για  τον  αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο.Οι μέχρι σήμερα αδυναμίες στο στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, με την υποβολή μεμονωμένωναιτημάτων πρόσληψης τόσο τακτικού όσο και έκτακτου προσωπικού  από όλους τους φορείς του δημοσίου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν συντελούσε στον εξορθολογισμό και στην ιεράρχηση και κάλυψη των πραγματικών αναγκών της δημόσιας διοίκησης”. 

Επιπρόσθετα αναφέρει πως το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει ως σκοπό:

“Tον καλύτερο προγραμματισμό, την αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων  πρόσληψης    προσωπικού  στους  φορείς  του  δημόσιου  τομέα, πλήρως  εναρμονισμένου  με  το  δημοσιονομικό  πρόγραμμα,  αλλά  και  τη λειτουργική διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγέςστο σύστημα διαχείρισης  ανθρώπινου  δυναμικού  του  δημοσίου,  όπως  το σύστημακινητικότητας,  η  κατάρτιση  περιγραμμάτων  θέσης  και  η  λειτουργία  του ψηφιακού οργανογράμματος  της δημόσιας διοίκησης”.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση